paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
Santa Isabel Santa Isabel

Image title

Activitat vinculada a TbKids

TbKids és un centre d'aprenentatge que té com a principal objectiu apropar als nens i joves els valors d'emprenedoria, basant-se en els conceptes de STEAM i focalitzant-se en la creativitat, utilitzant les noves tecnologies en tots els seus projectes.

La característica principals de la nostra linia pedagógica és que en tot el que fem, mirem de fomentar, formar i potenciar:

 • La curiositat per aprendre

 • La creativitat

 • La comunicació

 • El pensament crític i digital

 • La col·laboració

 • El proper curs 2021-2022 els i les alumnes portaran a terme un nou projecte, una activitat d’aprenentatge basada en projectes on es fomenten i es desenvolupen habilitats des d'una base tecnològica.

 • Aquest projecte inclourà tota una sèrie de reptes en àrees de programació, robòtica i audiovisual. S’introduiran eines digitals per ajudar en el procés de creació, alhora que els infants reflexionen i investiguen amb exemples reals, despertant en ells la curiositat i l’interès per aprendre.

 • En tots els projectes es treballen habilitats emprenedores englobades en les 4C: Creativitat, Col·laboració, Comunicació i el pensament digital i Crític. Les sessions són dinàmiques i en cada taller es potencia de manera especial els conceptes de STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques).

 • Els projectes tecnològics es treballen seguint una metodologia científica. Els alumnes col·laboren per definir una hipòtesi i imaginar una solució, potenciant la seva creativitat i dissenyant els seus propis prototips.

 • El nostre mètode es basa en l'aprenentatge per projectes és a dir, en la resolució d'un problema ja sigui fruit d'una necessitat real o d'una curiositat sense resoldre mitjançant el treball en grup i la investigació per arribar a conclusions. No es treballen continguts preestablerts si no que l'aprenentatge d'aquets s'activa a través de la recerca i el treball segons el que determina l'alumne que es necessari per resoldre la seva pregunta inicial.

 • Diferenciar un robot d'altres aparells elèctrics i electrònics i introduir els conceptes de STEAM.

 • Comprendre el funcionament bàsic d'un robot, des dels mecanismes fins a la programació, tot identificant les cadenes energètiques presents.

 • Estimular i motivar l'alumne envers la robòtica i tots els processos associats al seu disseny i creació.

 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per presentar les solucions als reptes proposats.

 • Realitzar diferents reptes de programació en base a un algoritme matemàtic que simula un llenguatge de  programació.

 • Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant.

 • Argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres, tot respectant-se.

 • Identificació de les fonts d'energia i de les cadenes energètiques.

 • Identificació dels operadors mecànics: eix, roda, politja, engranatge, etc.

 • Modelització d'un algoritme de programació mitjançant objectes gràfics: mòduls i fletxes.

 • Ús de sistemes de coordenades per localitzar distàncies entre dos punts per situar-hi les peces corresponents.

 • Construcció d'un robot a partir de peces modulars.

 • Observació del funcionament dels aparells habituals de casa o de l'escola.

 • Programació dels robots creats en base a un algoritme de mòduls lògics.

 • Ús de l'anglès per a la comprensió de les instruccions del muntatge dels diferents models.

 • Fischertechnick Plataforma coneixement bàsic del funcionament d'un robot des dels mecanismes.

 • Lego Wedo 2.0 - Construcció robòtica.

 • Lego Mindstorm – Depenent del nivell del grup a final del tercer trimestre s’introdueix alguna sessió amb aquesta plataforma.

 • Programació - – Scratch i programació de les diferents plataformes. Altres plataformes segons els projectes.

Dia: dijous al migdia

Durada de l’activitat: d'octubre a juny

Places: 12 (mínim 4)

Preu i forma de pagament:

Per verificar la inscripció, als/les alumnes inscrits al juny se’ls hi cobrarà una quota de 10€ que es descomptarà de la primera quota del mes d’octubre. Aquest import no serà retornable en cas de baixa o canvi d'activitat.

Quota mensual: 42,26€

Escola Santa Isabel

Rbla. Ribatallada 12 08172 - Sant Cugat del Vallès

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Verònica Vall

Tel. 690 871 464

paidossantaisabel@fundesplai.org