paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
Santa Isabel Santa Isabel

Image title

Activitat vinculada a l'OMET

La pràctica de l'atletisme millora les capacitats condicionals i coordinatives individuals. Facilita el desenvolupament físic, contribueix  a la formació de la personalitat i posa en coneixement la pràctica de diferents modalitats: salts longitudinals i verticals, llançaments, curses de velocitat i resistència. Aquesta àmplia gamma de modalitats facilita que els seus practicants adquireixin un gran nombre d’habilitats motrius i esportives, transferibles a altres esports.

 • Contribuir al desenvolupament integral de la persona.

 • Apreciar la pràctica esportiva com afavoridora d'un estil de vida saludable.

 • Entendre l'esport com una forma important de relacionar‐se socialment.

 • Afavorir l’adquisició de valors i normes de respecte vers els altres companys/es i l'entorn.

 • Aprendre a acceptar els èxits i els fracassos com a part de la nostra vida. 

 • Ajudar a entendre l'esport en un sentit molt ampli de formació i no només de competició. 

 • Fomentar la pràctica d'aquest esport.

 • Millora de la coordinació motriu. 

 • Desenvolupament de la flexibilitat. 

 • Aconseguir consciència segmentària. 

 • Aprenentatge del saber competir. 

 • Necessitat de fer sempre l'escalfament. 

 • Desenvolupar destreses bàsiques motrius ( curses curtes, córrer, saltar, canvis direcció i sentit). 

 • Domini de la tècnica de carrera. Capacitat de modificar la freqüència i l’amplitud. Desenvolupament de les qualitats físiques bàsiques: resistència aeròbica, velocitat, flexibilitat i força general.

 • Exposicions clares i senzilles que cridin l'atenció de l'esportista

 • Motivació personal. 

 • Conèixer l'aplicació pràctica del que s'està ensenyant. 

 • Reforçar amb estímuls positius. 

 • Sempre anar de poc a molt i de senzill a complex. La variació d'activitats i la utilització del joc col·lectiu fa el treball molt més divertit i motivador. 

 • Per edats hi ha dos nivells: 

  • Nivell poliesportiu (categoria benjamí, 8-9 anys). Es fa un treball més generalitzat, a partir de formes jugades i que es van concretant amb exercicis més analítics sense deixar de banda el component motivador. 

  • Nivell d’iniciació  (categoria aleví, 10 a 12 anys). Es fa un treball una mica més específic i tècnic.

La competició que complementa l’activitat es divideix en diferents blocs: 

 • Primer bloc: Crossos. Participació en els diferents crossos comarcals (de novembre a gener): Sant Cugat, Terrassa, Castellbisbal i Rubí. 

 • Segon bloc: Lliga d’Atletisme Escolar. La Lliga consta de 4 jornades (de desembre a maig). Es participa en equips de 3 a 6 atletes a la Lliga d’Atletisme Escolar que es realitza a la pista d’atletisme de la ZEM la Guinardera.  

 • Tercer bloc: Campionat local “Jugant a l’atletisme”. Competició per escoles que es participa per equips de 5 atletes; en el qual s’han de realitzar unes proves individuals i d’altres en format de relleus. Consta d’una sola jornada. 

 • Quart bloc: Proves de la Federació Catalana d’Atletisme. També hi ha la possibilitat de participar a les proves de pista a l’aire lliure (velocitat, salts, llançaments i relleus) que coordina directament el Club Muntanyenc Sant Cugat. 

Dia: dimarts de 17h a 18.15h

Durada de l’activitat: octubre a juny

Places: 15 (mínim 7)

Preu i forma de pagament:

Per verificar la inscripció, als/les alumnes inscrits al juny se’ls hi cobrarà una quota de 10€ que es descomptarà de la primera quota del mes d’octubre. Aquest import no serà retornable en cas de baixa o canvi d'activitat.

20% de descompte per famílies nombroses o monoparentals. Cal adjuntar còpia del carnet al formalitzar la inscripció.

Les activitats OMET tenen el cost addicional de l’assegurança esportiva obligatòria, que es cobrarà el mes de novembre (cost a determinar).

Quota mensual: 24,26€

Escola Santa Isabel

Rbla. Ribatallada 12 08172 - Sant Cugat del Vallès

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Verònica Vall

Tel. 690 871 464

paidossantaisabel@fundesplai.org