paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Santa Isabel
Pureza de María Pureza de María

Image title

Activitat vinculada a Barcelona Total Tennis (BTT)

Som l’empresa Barcelona Total Tennis i ja fa gairebé 10 anys que ens dediquem a l’ensenyament del tennis als col·legis a més de gestionar escoles de tennis, pàdel, campus i activitats d’estiu... en diferents Clubs de Catalunya. Des de l’any 2004 som els responsables esportius del Club Esportiu Valldoreix.

El nostre principal objectiu és introduir el tennis a les escoles d’una manera fàcil i divertida, buscant al mateix temps que els nois/es es familiaritzin amb els considerats cops bàsics del nostre esport: dreta, revés, servei, volea de dreta, volea de revés i el remat.

 • L’aprenentatge mitjançant la diversió.

 • L’aprenentatge mitjançant el descobriment.

 • El desenvolupament de les habilitats psicomotrius.

 • L’aprenentatge dinàmic.

 • L’èxit immediat, basat amb la utilització de material adequat a les edats dels alumnes.

 • La motivació constant de l’alumne amb la proposta de jocs adaptats.

 • La relació immediata entre els nois i noies practicants.

 • Una de les nostres finalitats és que una vegada après els fonaments bàsics, aquells nois/es que mostrin més interès es puguin dirigir a un club de tennis amb la finalitat de desenvolupar les seves habilitats de forma més específica.

Tant les xarxes, com les pilotes, les raquetes... utilitzades estan adaptades a les edats del noi/a per tal de facilitar el seu aprenentatge.

Durant la temporada destaquen dues dates on fem una activitat més especial que acaba amb un petit refrigeri on els pares també acostumen a estar presents per fomentar la relació i el bon ambient. Aquestes són concretament al Nadal i al final de curs.

Dia: dimecres de 17h a 18.15h

Durada de l’activitat: octubre a juny

Places: 15 (mínim 7)

Preu i forma de pagament:

‐ Per verificar la inscripció, als/les alumnes inscrits al juny se’ls hi cobrarà una quota de 10€ que es descomptarà de la primera quota del mes d’octubre. Aquest import no serà retornable en cas de baixa o canvi d'activitat.

- Quota mensual: 39,13€

 • Pins del Vallès
 • Pureza de María