paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Pi d'en Xandri Pi d'en Xandri

La coral és una activitat musical dirigida a tots els alumnes de l’escola, amb l’excepció de  P3. 

A part d’assolir un aprenentatge musical, pretén cohesionar els/les alumnes de l’escola per a l’assoliment d’un projecte en comú.

L’objectiu principal d’aquesta activitat és potenciar la música per mitjà d’un grup de cant a l’escola. De la mateixa manera, té una intencionalitat encoberta molt positiva: la unió de les diferents veus dels nens i nenes de l’escola per a un projecte comú (la coral de l’escola). 

És una activitat que convida a tots als participants a sentir‐se membres d’un grup i des d’on es treballen molts valors de socialització, més enllà de l’aprenentatge musical.

Per mitjà de la veu, l’agudesa auditiva, i la creativitat, es treballarà la base de l’alumne/a per l’aprenentatge musical.

 • A l’inici de cada sessió es treballa la vocaltzació per tal que l’alumne aprengui la importància de la preparació del cos  i la veu. Seguidament es treballen els diferents repertòris (peces curtes i cantata)  que esdevenen el gruix principal de la sessió.

 • S’establiran 2 grups (en funció de l’edat i dels horaris). La metodologia pot variar una mica en funció dels grups i de les seves característiques. El cant coral es treballarà mitjançant cançons de tot tipus (tradicionals, modernes, etc) i de tot arreu (catalanes, sudamericanes, etc.).

 • L’ús d’instruments de percussió també serà una eina de treball utilitzada, que ajudarà en alguns casos a amenitzar l’aprenentatge.

Durant el curs hi hauran alguns concerts obert a la resta de l’escola i a les famílies, per tal de fer una mostra del treball que realitzem durant el curs. Dues dates clau i assegurades són al Nadal i a final de curs.

Dia: divendres al migdia

Durada de l’activitat: del 17 de setembre a final de curs

Places: 20 (mínim 7)

Preu i forma de pagament:

Per verificar la inscripció, als/les alumnes inscrits al juny se’ls hi cobrarà una quota de 7€ que es descomptarà de la primera quota del mes de setembre. Aquest import no serà retornable en cas de baixa o canvi d'activitat.

Quota mensual:

 • P4 a 1r: 8,77€ (setembre) / 17,54€ (octubre a juny)

 • 2n a 6è: 8,22€ (setembre) / 16,44€ (octubre a juny)

 • Pi d'en Xandri
 • Pureza de María