paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Pi d'en Xandri Pi d'en Xandri

Benvolgudes famílies,

Us fem arribar la proposta pels casals d’estiu 2019, adreçada als nens i nenes de P3 i P4, amb l’objectiu d’oferir a l’infant un espai lúdic i educatiu mitjançant una proposta d’activitats variada i adaptada a les diferents edats. Us demanem, si us plau, que llegiu atentament els diferents apartats presentats, ja que trobareu tota la informació d’interès referida als casals. 

Els casals d’estiu són gestionats per Paidos sota la responsabilitat de l’AMPA que és qui els contracta. Tanmateix, qui els autoritza i avalua és el Consell Escolar del centre. Qualsevol incident no reflectit en aquesta informació, estarà regulat pel RRI dels casals i la comissió de casals.

Web d'inscripció: http://paidos.estiu.fundesplai.org/activitats/ff0053de-80b5-455f-b1c6-2c9be8a2d091


L'Univers P3 i P4

Amb aquesta proposta transformarem en contes les activitats i contingut de la programació, tindrem l’oportunitat de veure els diferents gèneres i històries tot jugant a través del llenguatge de la imatge, el moviment, el cos, la imaginació i els tallers creatius.

Image title

Els casals d’estiu estan organitzats per Paidos+Fundesplai. La coordinació general dels casals d’estiu la gestionen durant tot el curs la Maria González i Laura Blasco, però la responsable dels casals a l’escola Pi d'en Xandri serà la Marina Espinach. Qualsevol qüestió referent als casals hauria d’anar prioritàriament dirigida a ella un cop comencin els casals.

El grup de monitors i monitores que esta al càrrec dels nens/es tindrà estabilitat al llarg de tots els casals, garantint així els referents pels nens i nenes durant l’estiu. Aquests monitors i monitores, que disposen de la titulació pertinent, són els encarregats de programar totes les activitats setmanals. Tanmateix, molts d’ells són treballadors/es habituals de Paidos durant el curs a l’escola.

A continuació, us adjuntem les programacions del casal de P3 i P4:

Programació casal de P3 i P4 al Pi d'en Xandri: L'Univers.pdf

Image title

Descomptes

Us informem que s’aplicarà un descompte del 10% del preu total si la inscripció inclou:

 • Inscripció a 4 o més torns del total dels casals (més de 19 dies de casals).

 • A partir de 2n germà inscrit en el mateix torn. Per tal que aquest descompte es faci efectiu caldrà finalitzar les inscripcions de tots els infants de la família i s'aplicarà en el segon pagament.

Nota: 

 • Els descomptes no són acumulables.

 • El descompte només s'aplicarà durant el període d'inscripcions. Les inscripcions que arribin a partir del dia 8 de juny no tindran dret a descompte.

Obsequi

A tots els inscrits se'ls hi regalarà una samarreta dels casals d'estiu de Paidos.

El període d’inscripcions als casals d’estiu (juny, juliol i setembre) comença el dimarts 26 de març i finalitza el divendres 7 de juny, en horari d’atenció de Paidos i també online. Us recordem que les inscripcions es faran per ordre d’arribada i que no es reserven places.

Places limitades, inscripció per ordre d’arribada.

Obsequi: amb la inscripció al casal rebreu una samarreta de regal.

Com tramitar la inscripció? 

Web d'inscripció: http://paidos.estiu.fundesplai.org/activitats/ff0053de-80b5-455f-b1c6-2c9be8a2d091

Un cop allà podreu veure l’oferta de casals Paidos i fer cerca per edats i/o escola.

A continuació marqueu les setmanes que voleu realitzar casals, amb la seva opció corresponent (matí, matí+ menjador, o tot el dia). Indiqueu el nombre de nens que voleu inscriure a aquell torn/s i cliqueu “Començar la inscripció”.

Pas 1 de 4. Empleneu els camps amb les dades del nen i del pare/mare. Si esteu interessats en serveis addicionals (Bon Dia), cliqueu també a la casella corresponent.

Pas 2 de 4. Sortiran les dades de la persona que fa la inscripció, que corresponen als del pare/mare del primer pas. Escriviu, si s’escau, si hi ha algun tipus d’observació i l’escola on acudeix el nen/a.

Pas 3 de 4. Indiqueu si voleu demanar beca: Fundesplai ofereix ajuts econòmics a famílies afectades per l’atur.

Pas 4 de 4. Realitzeu el primer pagament amb targeta bancària.

El següent pagament es farà per domiciliació bancària. Per tant heu d’emplenar el número de compte corrent. En cas de ser client habitual de Paidos, podeu deixar en blanca la casella on es sol·licita el número de compte. Cliqueu “Confirmar”. Rebreu un correu amb la contrasenya per accedir a la intranet.

 • Si heu demanat beca, rebreu un correu amb la contrasenya per accedir a la intranet, on podreu consultar l’estat de les inscripcions, modificar-les, i sol·licitar la beca.

Programa d'autofinançament: la Rifa de l'Estiu

Amb la Rifa de l'Estiu els vostres fills tenen la possibilitat de finançar el 100% del cost total de la seva activitat, mitjançant la venda de números.

La participació al programa és gratuïta i està oberta a tothom, sense cap limitació.

Més informació: https://estiu.fundesplai.org/pagines/campanya-d-autofinancament

Programa de beques

Des de Fundesplai s’ofereixen ajuts econòmic a famílies afectades per l’atur. L’import d'una beca pot oscil·lar entre el 25% i el 75% del cost de l'activitat. L'atribució d'una beca està subjecta a l'aprovació de la sol·licitud per part de Fundesplai. Més informació: https://estiu.fundesplai.org/pagines/campanya-de-beques

Normativa econòmica

 • El mínim per inscriure’s és d’un torn setmanal, no s’admeten inscripcions per dies puntuals. En el moment de la inscripció caldrà abonar el 50% de la totalitat, sinó aquesta no serà vàlida.

 • L’altre meitat del pagament dels casals es farà efectiu per domiciliació bancària la primera setmana de juny.

 • Totes aquelles inscripcions que es facin a partir de l’1 de juny, caldrà abonar la totalitat de l’import en el moment de fer la inscripció.

 • En cas de tenir algun deute econòmic d’algun dels serveis que Paidos ofereix al centre, no es podrà dur a terme la inscripció.

Cancel·lació de la inscripció

 • Un cop feta la inscripció i en cas de baixa durant el període d’inscripcions, només es retornarà el 20% del primer pagament.

 • Quan finalitzi el període d’inscripcions, es retornarà el 70% l’import total quan la baixa sigui per malaltia si es presenta l’informe mèdic (amb l’absència d’un torn sencer per procedir a la devolució econòmica).

En cas d’accident o malaltia, els casals es regiran per la normativa interna del centre. El protocol es resumeix en:

Malalties

 • Si un/a alumne/a es troba malament, es truca a la família perquè el reculli el més aviat possible i l’atengui degudament.

 • Paidos no pot subministrar cap tipus de medicació als infants. Per a poder administrar medicaments als alumnes, cal que el pare, mare o tutor legal aporti:

 • Una recepta o informe del metge amb la pauta i el nom del medicament.

 • Autorització del pare o mare per administrar la medicació al personal del centre.

 • Sense aquests dos documents no es podrà administrar cap tipus de medicació a l’alumnat del centre. L’imprès d’autorització el podreu trobar aquí o en la secció de documents d'aquest mateix web.

 • En el cas que un nen o una nena tingui febre, la coordinació de Paidos es posarà en contacte amb la família. Si no es pogués contactar, i la febre fos molt alta, se’l portarà al servei d’urgències del CAP. Les despeses derivades del transport (taxi) aniran a càrrec de la família.

 • Les malalties infeccioses han de ser comunicades immediatament a la coordinació i el malalt ha de restar a casa.

 • L’aparició de polls o llémenes també ha de ser comunicada al centre i l’alumne/a ha d’estar a casa fins a la desaparició total del paràsit.

Accidents

 • Si un nen/a pren mal i cal traslladar-lo per rebre atenció mèdica, es trucarà a la família per quedar d’acord amb l’actuació a seguir. Si es tracta d’una urgència, se’l traslladarà al centre hospitalari més proper i simultàniament es localitzarà la família. Per seguretat, el trasllat es realitzarà en taxi o amb ambulància, depenen de la gravetat, i les despeses del transport seran a càrrec de la família.

El casal està distribuït per torns setmanals que queden de la següent manera:

Image title


Acollida de matí (de 8 a 9h)

És un espai on els nens i nenes poden esmorzar (que cal portar de casa) i gaudir d’un entorn tranquil per jugar, llegir i dibuixar entre d’altres, abans de l’inici de les activitats pròpies del Casal.

Casal (de 9 a 13.30h)

És el moment de realització de totes les activitats i excursions que trobareu a les graelles d’activitats setmanals.

Educació Infantil (P3 i P4)

Des de Paidos proposem que P3 formi un grup sol ja que és una manera que els nens i nenes s'introdueixin al casal amb un ritme diferent del que ja porten els nens i nenes de P4, sobretot les primeres setmanes de juliol.

Tanmateix, cal tenir en compte que aquesta proposta quedarà supeditada al número d’inscripcions. En el cas de no poder garantir l’autonomia d’un grup amb suficient nens/es de P3, l’agrupació es farà amb P4.

Aquest grup seguirà una programació setmanal que es desenvoluparà fent una programació d'activitats a l'escola, o entorns propers, amb: tallers creatius, circuits motrius i jocs pre-esportius, activitats d'aigua temàtiques, un dia d’activitats en bicicleta i un dia d’expressió corporal. Setmanalment el fil conductor emmarcarà i donarà sentit a les activitats proposades, on desenvolupem la creativitat i la imaginació com a millors companys de viatge.

Menjador i activitats de tarda (de 13.30h a 17h)

El servei de menjador funcionarà amb la mateixa qualitat que durant tot el curs.

Les activitats de tarda, i a mode de continuïtat respecte els casals anteriors, començaran a les 14.30h.

 • 14.30 a 15.30h: Migdiada (P3), aula de jocs i racons (P4)

 • 15.30 a 17h: Joc lliure i activitats dirigides basades en una programació prèvia.

Aquest estiu seguirem amb el treball cooperatiu entre franges d’edat d’una manera oberta i flexible durant l’espai de tarda. De dilluns a divendres es treballaran diferents àmbits i activitats amb els nens/es de P3 a 6è, tot des de la perspectiva del lleure educatiu. Tenint en compte les característiques d’aquesta franja horària (inscripció heterogènia per edats i grups d’inscripció més reduïts), volem donar valor afegit i identitat pròpia a les tardes i a través de l'equip de monitors/es de l'escola juntament amb la coordinació establiran la base de les activitats en funció de diferents eixos.

Alguns exemples d’activitats són:

 • Cinefòrum: Tardes vinculades a les temàtiques dels Casals amb visionat i curtmetratges

 • Ioga/cos i moviment: Es desenvoluparan diferents activitats i jocs relacionats amb aquest àmbit

 • Hort: principalment aquest àmbit es desenvoluparà al voltant de la cura i manteniment de l’hort escolar, així com activitats i tallers amb diferents materials.

 • Superchefs: Tallers de cuina, activitats relacionades amb l’alimentació, dinàmiques lúdiques per entendre l’alimentació saludable

 • Tu tries: El treball cooperatiu, tenint en compte l’heterogeneïtat de les edats, activitats de caràcter esportiu i psicomotriu.

El tarannà comú a cada àmbit serà: el treball cooperatiu, l’autonomia i el foment de la participació i l’apadrinament entre infants en el seu temps de lleure.

Image title

Tot el personal que treballa als casals està a la vostra disposició per a qualsevol consulta referent als vostres fills/es. Per a qualsevol consulta estructural, demanda de tiquets esporàdics, pagaments, etc. novament recordem que l’horari d’atenció de Paidos durant els casals és de dilluns a divendres de 9h a 9.30h a la sala de Paidos.

Altres vies de comunicació són:

www.paidos.cat

paidospidenxandri@fundesplai.org

Blog fotogràfic setmanal a la Intranet de la web d'estiu

Aquest any trobareu tot el recull fotogràfic setmanal (Notícies, reportatges, fotografíes, vídeos, etc...) a l'intranet de la web d'estiu. Aquest, és contingut privat del web, per poder garantir la privacitat dels infants. Així que haureu de fer ús del vostre usuari i contrasenya que previament haureu rebut un cop formalitzeu la inscripció.

Què hem de portar?

Tothom ha de venir als casals amb crema solar posada. Nosaltres en tindrem a l’escola per tornar-ne a posar si és necessari, però cal sortir de casa ben protegits!

P3 i P4 (cada nen/a disposarà d’un penja-robes amb el seu nom)

 • Dilluns o primer dia de la setmana (es quedarà a l’escola tota la setmana):

  • Una bossa amb una muda. L’heu de deixar penjada al penjador del nen/a.

  • P3: Llençol per fer la migdiada marcat amb el nom i cognoms (només en el cas que estigueu inscrits al menjador), que deixareu a la caixa dels llençols i que caldrà recollir els divendres!

 • Cada dia:

  • Esmorzar: ha d’estar marcat amb el nom, ja que a l’arribar es deixarà a la caixa dels esmorzars i seran els monitors/es qui  més tard el repartiran.

  • Una gorra (marcada amb el nom i cognoms).

  • Una motxilla on hi posareu un banyador, xancletes lligades i tovallola, que deixareu al seu penja-robes corresponent marcats amb el nom (per si fem remullada). Aquesta bossa els dies que s’utilitzi us serà retornada.

 • Dia d'excursió (revisar si la sortida és matinal o de tot el dia)

  • Samarreta de casals posada

  • Motxilla còmoda per posar-hi l’esmorzar i el dinar quan la sortida sigui de tot el dia (aquest dia no farem remullada, per tant no cal portar la motxilla diària amb el banyador, tovallola...). Si no feu ús del servei de menjador li heu de posar el dinar en aquelles sortides on l’hora de tornada sigui més tard de les 13,30h.

 • Dia de "bicicletada" (dijous de cada setmana)

  • Bicicleta, portar casc i cadenat, per tal que la bicicleta quedi lligada durant l’estona que no s’utilitzi.

 • Tot el que es porta als casals ha d’estar marcat amb el nom i cognom del nen/a. 

 • És preferible que els nens/es vinguin als casals amb roba que es pugui ”embrutar” i còmoda, així com amb un calçat adient per a les activitats programades.

 • Els nens i nenes no poden portar diners, ipod, consoles, mòbils, ni res que els pugui aïllar de la convivència. 

 • Les graelles d’activitat (9h-13.30h) són un element d’informació molt important pels nens/es i les famílies i poden ajudar al treball conjunt entre els nens i les nenes, monitors/es i pares i mares sobre les activitats que es fan a diari. Es recomana fer-ne un seguiment des de casa.

 • Els nens i nenes han de venir esmorzats de casa, ja que l‘esmorzar que es fa casals ha de ser lleuger. Us demanem que seguiu la normativa escolar pel que fa als esmorzars.

 • Si no esteu inscrits al menjador del casal cal que porteu el dinar els dies d’excursió que tornem després de les 13.30h.

Tot i ser una activitat no lectiva, us demanem que sigueu puntuals per tal de garantir el bon funcionament de les activitats. Cada grup ha dissenyat una programació, i és important que el nen o nena que ve als casals la segueixi. 

Els horaris d’acollida i recollida tenen uns intervals de 15 minuts per tal de garantir i facilitar la puntualitat. Qualsevol retard en l’horari de recollida s’ha d’avisar, per a poder derivar el nen o nena a l’espai corresponent i gestionar la seva arribada.

Image title

 • Collserola
 • Joan Maragall
 • Pins del Vallès
 • Pi d'en Xandri
 • Gerbert d'Orlhac
 • Pureza de María
 • L'Olivera
 • Ciutat d'Alba

Escola Pi d'en Xandri

C/Santa Teresa 61 08172 Sant Cugat del Vallès

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Menjador: Marina Espinach

Extraescolars: Ernest Miramunt

Tel. 680 425 893

paidospidenxandri@fundesplai.org