paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Ferran i Clua
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
Paidos 2021

ALIMENTACIÓ

Conscients de la importància de l’alimentació en el manteniment d’una vida saludable, desenvolupem el projecte alimentari amb el compromís de garantir una alimentació saludable i de qualitat, educant des de petits sobre el procés alimentari i donant les eines per a adquirir bons hàbits d’alimentació. 

Però també ens comprometem amb el respecte al medi ambient evolucionant cap a un menjador cada cop més sostenible amb aliments frescos, de temporada i, preferentment de proximitat i/o ecològics.

Treballem els hàbits alimentaris estimulant l’autonomia del nen/a, i l’interès per l’alimentació saludable, fent-los així més protagonistes de l’acte social de menjar. Fomentem la vessant educativa per sembrar la curiositat per saber que hi ha al darrera dels diferents plats, el gust per menjar bé en tots els sentits (sa, sostenible i just). És així com els nostres valors esdevenen els eixos sobre els quals fonamentar el projecte alimentari:

 • Alimentació saludable: EIX ALIMENTARI

 • Cuinar garantint la  higiene i la seguretat: EIX DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA

 • Respecte cap al medi ambient: EIX AMBIENTAL

 • L’educació com a eina de reflexió i responsabilitat: EIX EDUCATIU

Image title


LLEURE

El temps del migdia és un temps educatiu, és el moment on es donen més interaccions en l'àmbit social entre companys/es i, per nosaltres, suposa una gran oportunitat per educar en valors que afavoreixin el desenvolupament integral dels nens i nenes mitjançant la convivència amb el col·lectiu, aprenent a relacionar-se en un entorn on es promou el respecte, la tolerància, la companyonia, la solidaritat, l’assertivitat i l’empatia. 

Entenem al monitor/a com un educador/a, proposant una estructura que facilita la intervenció integral sobre el grup de nens/es. 

Cada grup d’edat protagonitza un projecte anual de lleure, del que participen i en són protagonistes, fomentant el treball en equip, l’esperit crític i el coneixement. Dins d’aquest projecte donem cabuda a tot tipus d’activitats (espai taller, el món del joc, diades temàtiques, dinàmiques de grup...). Al migdia treballem el món de l’esport, però mitjançant una proposta educativa que hem generat on la pràctica esportiva i el treball dels valors van de la mà.

Image title

 • Collserola
 • Joan Maragall
 • Pi d'en Xandri
 • Gerbert d'Orlhac
 • L'Olivera
 • Ciutat d'Alba