paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Menjador i Extraescolars Inscripcions Inscripcions

Espai per fer els deures, preparar els exàmens, portar al dia les matèries de classe... Es treballa en grups reduïts amb l’ajuda d’un/a monitor/a.

L’objectiu és millorar els aprenentatges i els hàbits d’estudi i de treball. Es prioritzen els valors de l’autonomia i la responsabilitat i les actituds proactives i motivadores vers els aprenentatges.

Cada mes es duran a terme uns mòduls relacionats amb estratègies d’aprenentatge i/o amb eines digitals que poder ser útils per als nois noies. L’alumne/a decidirà amb el monitor/a quan pot ser més adient realitzar-lo.

Octubre

Eines per fer un treball escrit (portades, índex automàtic, paginar...)

Novembre

Eines per preparar exàmens: les flashcards

Gener

Eines per fer  esquemes i mapes conceptuals

Febrer

Millorar l’ortografia mitjançant la memòria visual

Març

Tècniques d’escriptura creativa

Abril

Com captar les idees principals i fer resums

Maig

Com exercitar la memòria

 • Pla i Farreras