paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Menjador i Extraescolars Inscripcions Inscripcions

Image title

Activitat vinculada a TbKids

TbKids és un centre d'aprenentatge de tecnologia creativa que té com a principal objectiu apropar als nens/es i joves els valors d'emprenedoria, basant-se en els conceptes de STEAM i focalitzant-se en la creativitat, utilitzant les noves tecnologies en tots els seus projectes.

La característica principals de la nostra linia pedagógica és que en tot el que fem, mirem de fomentar, formar i potenciar:

 • La curiositat per aprendre

 • La creativitat

 • La comunicació

 • El pensament crític i digital

 • La col·laboració

 • El pròxim curs 2019-2020 els alumnes de secundària portaran a terme un nou projecteuna activitat d’aprenentatge basada en projectes on es fomenten i es desenvolupen habilitats des d'una base tecnològica.

 • Aquest projecte inclourà tota una sèrie de reptes en àrees de robòtica, disseny de videojocs i impressió en 3D. S’introduiran eines digitals per ajudar en el procés de creació, alhora que els infants reflexionen i investiguen amb exemples reals, despertant en ells la curiositat i l’interès per aprendre.

 • En tots els projectes es treballen habilitats emprenedores englobades en les 4C: Creativitat, Col·laboració, Comunicació i el pensament digital i Crític. Les sessions són dinàmiques i en cada taller es potencia de manera especial els conceptes de STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques).

 • Els projectes tecnològics es treballen seguint una metodologia científica. Els alumnes col·laboren per definir una hipòtesi i imaginar una solució, potenciant la seva creativitat i dissenyant els seus propis prototips.

 • El nostre mètode es basa en l'aprenentatge per projectes, és a dir, en la resolució d'un problema ja sigui fruit d'una necessitat real o d'una curiositat sense resoldre mitjançant el treball en grup i la investigació per arribar a conclusions. No es treballen continguts preestablerts, sinó que l'aprenentatge d'aquests s'activa a través de la recerca i el treball segons què determina l'alumne que és necessari per resoldre la seva pregunta inicial.

 • Desenvolupar conceptes de STEAM.

 • Aprendre a ser creatiu amb la resolució de diferents reptes.

 • Comprendre el funcionament de les plataformes tecnològiques utilitzades per realitzar els projectes.

 • Aprendre a generar idees i trobar solucions.

 • Construcció d'un robot a partir de peces modulars.

 • Programació dels robots creats d'acord amb un algoritme de mòduls lògics.

 • Aprendre a dissenyar videojocs a través de diferents llenguatges de programació segons nivells.

 • Ús de l'anglès per a la comprensió de les instruccions del muntatge dels diferents models.

Robòtica (segon nivells)

 • Lego Mindstorms

 • Micro Bit

 • Arduino

Programació (segons nivells)

 • Programació segons plataformes de robòtica utilitzades

 • Scratch

 • Kodu

 • Minecraft

 • RPG Maker

Disseny en 3D

 • Programa Tinkercad de disseny en 3D

 • Prototipatges

 • Impressió en 3D

 • Pureza de María