paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Carregant
Estiu 2019

Image title

Activitat vinculada a Ungravity

Ungravity Freestyle Company som una empresa jove pero amb formació i experiencia contrastada. Vam néixer al 2004 amb l’objectiu de promocionar els esports de lliscament mitjançant projectes formatius (escola, club, campaments…). És en aquest àmbit en que desde fa 4 cursos escolars estem desenvolupant el projecte “skate i scooter extraescolar” en col·labració amb el Consell Escolar de Barcelona que us presentem a continuació.

 • Iniciar i/o perfeccionar als alumnes a la pràctica dels esports de lliscament (skate i/o scooter) d’una manera segura i divertida.

 • Potenciar l’skate i l’scooter com a esport on els alumnes es formin de manera esportiva i personal. 

 • Compartir l’experiència i l’aprenentatge amb companys/es amb els mateixos interessos i motivacions. 

 • Potenciar la práctica deportiva variada. 

 • Respectar als companys i al material.

El monitor ha de tenir una actitud positiva i conéixer bé (física i psíquicament) als alumnes per personalitzar la sessió i els exercicis al màxim. 

Organització de la sessió: 

 • Molta planificació / poca improvització. 

 • Estructutra: escalfament, part principal i tornada a la calma. 

Procès d’aprenentatge: 

 • Per associació i conseqüència (de cadascuna de les parts). 

 • Per imitació (demostracions). 

 • Per instrucció (explicació, ordre i comportament). 

 • Per reflexió (en etapes més avançades).

Basem l’aprenentatge dels objectius mitjançant:

 • Jocs d'escalfament

 • Formes jugades

 • Exercicis de posició / moviments sobrela taulao scooter 

 • Material (coneixement i reparació).

 • Exercicis d'equilibri, transport

 • Seguretat (com caure i com comportar-se en relació als companys i mòduls) 

 • Trucs (de menys a més complexitat)

 • A final de cada trimestre organitzarem una sessió lúdica exhibició per part dels monitors.

 • A final de curs farem una jornada oberta a tots els pares/mares. 

 • Participació en la Lliga Escolar del Consell Escolar.

 • La Floresta