paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Carregant
Estiu 2019

Image title

Activitat vinculada a TbKids

TbKids és un centre d'aprenentatge que té com a principal objectiu apropar als nens i joves els valors d'emprenedoria, basant-se en els conceptes de STEAM i focalitzant-se en la creativitat, utilitzant les noves tecnologies en tots els seus projectes.

La característica principals de la nostra linia pedagógica és que en tot el que fem, mirem de fomentar, formar i potenciar:

 • La curiositat per aprendre

 • La creativitat

 • La comunicació

 • El pensament crític i digital

 • La col·laboració

 • El proper curs 2017-2018 els alumnes portaran a terme un nou projecte, una activitat d’aprenentatge basada en projectes on es fomenten i es desenvolupen habilitats des d'una base tecnològica.

 • Aquest projecte inclourà tota una sèrie de reptes en àrees de programació, robòtica i audiovisual. S’introduiran eines digitals per ajudar en el procés de creació, alhora que els infants reflexionen i investiguen amb exemples reals, despertant en ells la curiositat i l’interès per aprendre.

 • En tots els projectes es treballen habilitats emprenedores englobades en les 4C: Creativitat, Col·laboració, Comunicació i el pensament digital i Crític. Les sessions són dinàmiques i en cada taller es potencia de manera especial els conceptes de STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques).

 • Els projectes tecnològics es treballen seguint una metodologia científica. Els alumnes col·laboren per definir una hipòtesi i imaginar una solució, potenciant la seva creativitat i dissenyant els seus propis prototips.

 • El nostre mètode es basa en l'aprenentatge per projectes és a dir, en la resolució d'un problema ja sigui fruit d'una necessitat real o d'una curiositat sense resoldre mitjançant el treball en grup i la investigació per arribar a conclusions. No es treballen continguts preestablerts si no que l'aprenentatge d'aquets s'activa a través de la recerca i el treball segons el que determina l'alumne que es necessari per resoldre la seva pregunta inicial.

Robòtica 1r a 3r:

 • Desenvolupar conceptes de STEAM.

 • Potenciar la creativitat.

 • Comprendre el funcionament bàsic d'un robot.

 • Col·laboració i aprendre a compartir idees.

 • Aprendre a generar idees i trobar solucions.

 • Conceptes bàsics de programació.

Robòtica 4t a 6è:

 • Identificació de les fonts d'energia i de les cadenes energètiques.

 • Identificació dels operadors mecànics: eix, roda, politja, engranatge, etc.

 • Modelització d'un algoritme de programació mitjançant objectes gràfics: mòduls i fletxes.

 • Ús de sistemes de coordenades per localitzar distàncies entre dos punts per situar-hi les peces corresponents.

 • Construcció d'un robot a partir de peces modulars.

 • Observació del funcionament dels aparells habituals de casa o de l'escola.

 • Programació dels robots creats en base a un algoritme de mòduls lògics.

 • Ús de l'anglès per a la comprensió de les instruccions del muntatge dels diferents models.

Robòtica 1r a 3r:

 • Aplicar els principis de moviment.

 • Experimentar amb sensors i motors.

 • Plantejar diferents reptes aprenent els conceptes bàsics de robòtica.

 • Ús de l'anglès per a la comprensió de les instruccions del muntatge dels diferents models.

 • Programació: instruccions bàsiques, seqüències i rutines.

Robòtica 4t a 6è:

 • Identificació de les fonts d'energia i de les cadenes energètiques.

 • Identificació dels operadors mecànics: eix, roda, politja, engranatge, etc.

 • Modelització d'un algoritme de programació mitjançant objectes gràfics: mòduls i fletxes.

 • Ús de sistemes de coordenades per localitzar distàncies entre dos punts per situar-hi les peces corresponents.

 • Construcció d'un robot a partir de peces modulars.

 • Observació del funcionament dels aparells habituals de casa o de l'escola.

 • Programació dels robots creats en base a un algoritme de mòduls lògics.

 • Ús de l'anglès per a la comprensió de les instruccions del muntatge dels diferents models.

Robòtica 1r a 3r:

 • Lego Wedo 2.0 –Aquest sistema d'ensenyament està basat en la construcció per blocs, sensors, actuadors i unllenguatge visual de programació. La principal novetat d'aquesta versió és l'arribada de la comunicació per bluetooth amb tablet iOS.

 • Lego + Littlebits – Construcció robòtica amb circuits electrònics (determinades sessions)

 • Fischertechnick –Coneixement bàsic del funcionament d'un robot des dels mecanismes(depenent del grup s’introdueixaquesta plataforma en el tercer trimestre).

 • Audiovisual - durant els diferents projectes

 • Programació – Scratch i programació de les diferents plataformes. Altres plataformes segons el projecte.

Robòtica 4t a 6è:

 • Fischertechnick –Plataforma coneixement bàsic del funcionament d'un robot des dels mecanismes.

 • Lego Wedo 2.0 - Construcció robòtica.

 • Lego Mindstorm – Depenent del nivell del grup a final del tercer trimestre s’introdueix alguna sessió amb aquestaplataforma.

 • Programació - – Scratch i programació de les diferents plataformes. Altres plataformes segons els projectes.

 • Collserola
 • Joan Maragall
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
 • L'Olivera
 • Ciutat d'Alba