paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Carregant
Paidos 2019

Image title

Activitat vinculada a Meet Gym

L’objectiu del programa  de natació és la recerca de l’autonomia i el nivell mínim de desenvolupament el  medi aquàtic del nen/a. A partir d’aquí, un cop el nen/a supera aquests objectius principals, anem a la recerca de nous camps en la creació d’hàbits i en la millora tècnica.

Adaptació

L’adaptació és un procés continu, que es va aconseguint en forma permanent: comença amb l’adaptació ambiental (escola nova, vestuaris, natatori) per continuar amb la vivència aquàtica.

A l’aigua, la percepció de diferències en el pes corporal, en l’equilibri, la visió, l’audició, són causes permanents d’adaptació. Si es realitza exercicis adequats a la capacitat i necessitat del nen/a, apareix llavors l’habilitat aquàtica que permet la iniciació de la nadada formal, sempre que estigui ben elaborada.

Horitzontalitat

En aquesta etapa de l’aprenentatge busquem que el nen/a aconsegueixi l'horitzontalitat del seu cos, tant en posició dorsal com ventral. Les dues es fonamentaran en el manteniment  permanent de l’equilibri del cos, incloent-hi, a més a més, les múltiples posicions que ofereix l’activitat aquàtica.

En  arribar als 5 anys s’aconsegueix amb èxit la flotació vertical i lateral, tant en situació dinàmica com estàtica.

El moviment

 • És habitual que les cames siguin protagonistes importants en els primers desplaçaments. Això és sens dubte perquè el pedaleig primer, i després la batuda de crol s’assemblen a l’acció de caminar, on el moviment és alternat i continu.

 • És molt important incorporar en totes les situacions: en la flotació ventral (batuda de crol), en la flotació dorsal (batuda d’esquena), per després fer un salt, per a desplaçar-se després d’un impuls de cames, etc.

 • Una altra de les causes de perquè les cames van primer, és la necessitat d'utilitzar material flotant que es dur amb els braços o les mans, i afavoreix l’equilibri del cos durant les primeres pràctiques.

La respiració

En l’etapa d’adaptació – aprenentatge no és el mateix l’aigua a la cara (que sorprèn, agredeix, molesta, desestabilitza l’equilibri) que la cara a l’aigua, exercici que conté un bon nivell d’adaptació. Partint d’aquesta idea, el procés de la respiració en funció de la nadada estaria donat per l’assoliment dels següents nivells de capacitat:

 • 3 anys:

  • La cara a l’aigua

  • Pausa respiratòria durant la immersió

  • Bufar la superfície de l’aigua (fer bombolles)

  • En emergir, treure la boca, bufar i aspirar

 • 4 anys:

  • Bufar per la boca en la translació subaquàtica

  • Durant el desplaçament, augmentar la freqüència de bufar i agafar aire, respecte als moviments de braços

  • Combinar l’habilitat respiratòria amb els diferents moviments de braços

  • Combinar l’habilitat respiratòria amb totes les activitats: durant la flotació, al nadar, en saltar a l’aigua i emergir, etc

 • 5 anys:

  • Iniciar el moviment del cap (eix longitudinal) i aspirar – bufar buscant la coordinació del gir de cap i el moviment de braços durant la nadada de crol global.

El que és habitual en el nen/a és bufar per la boca en immersió. Però més  a més de poder bufar, és important que mantingui les seves habilitats d'ulls oberts per mirar i orientar-se dins i sota de l’aigua.

L' orientació

Durant tot el procés d’ambientació i aprenentatge de moviments, jocs, salts des del bordí, assoliment de destreses corporals, etc., l'orientació es desenvoluparà tant en superfície com en immersió. El nen/a ha de poder respondre:

 • On estic?: en la part profunda, en la piscina petita, a la platja...

 • Cap a on vaig?: al bordí, a l’escala, a la surera...

 • Com hi vaig?: per dalt, per sota l’aigua...

 • Com ho faig?: amb les cames només, amb els braços i cames...

Aquests i altres són indicadors d’orientació en la seva imatge corporal, en l’espai ambiental i en el temps de classe.

 • Inicial: es realitza al començament de l’activitat i en qualitat de diagnòstic. Estarà referida a les instal·lacions, als material, als nens, el grup, etc.

 • Del procés: correspon al desenvolupament de l’activitat i es refereix al nen. Orienta al docent en la qualitat del seu treball. Permet realitzar canvis sobre la planificació per obtenir millors resultats. Incloent  informes als pares.

 • Final: correspon al final de l’any de treball i marca el punt d’arribada als objectius proposats. Serveix com a referència de base per a futures activitats.

 • Banyador, tovallola, casquet de bany, gorro per després de la classe de piscina (per evitar refredats, sobretot a l’hivern). 

 • Roba i calçat còmode, i fàcil de posar i treure. 

 • Tot MARCAT AMB EL NOM.

DESPLAÇAMENT i RECOLLIDA DELS NENS/ES

Els nens/es aniran a la piscina acompanyats per monitors/es en autocar. La recollida dels nens/es, un cop finalitzi l’activitat, serà a càrrec dels pares/mares al mateix Meet Gym.

MALALTIES 

Els alumnes que pateixin malalties infeccioses de la pell (fongs, herpes, berrugues...) o conjuntivitis, no poden venir a la piscina pel risc de contagi. 

 • Ciutat d'Alba