paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Carregant
Menjador 2020-21

Image title

Activitat vinculada a l'OMET

L’activitat multiesportiva col·lectiva pels infants de 2n de primària neix vers la necessitat i demanda de l’especialització esportiva en aquestes edats.

Els alumnes de segon, fixem com objectiu començar a donar una base esportiva més concreta, segmentada en blocs de tres mesos i tres esports: bàsquet, handbol, i vòlei. Alhora es crearà una lliga, la MULTILLIGA, 2 jornades per esport i trimestre en forma de competició, amb un total de sis. La competició sempre serà adaptada a l´edat dels participants, amb la intenció d´apropar el nen/a de forma progressiva al món de la competició i l’especialització esportiva.

 • Conèixer les normes fonamentals de cada esport.

 • Aprendre la tècnica bàsica dels diferents esports seleccionats.

 • Obtenir per part de l’alumnat una noció general del que pot oferir cada esport.

 • Fomentar la companyonia i el treball en equip. Adquirir els hàbits higiènics propis del món de l’esport.

 • Fomentar el respecte als adversaris, la figura arbitral i el material.

 • Tècnica bàsica i adaptada a l’edat dels esports practicats.

 • Treball específic de cada esport conjuntament amb els altres centres de la ciutat.

 • Treballar, valorar i premiar el respecte i el joc net.Modificar el format de competició: hi haurà actes programa “en volem 5”, on les classificacions seran per l’acta en valors i no per resultat esportiu.

 • Les trobades tindran un format de festa amb la resta de centres.

Durant el curs, es realitzaran un total de 6 jornades de lliga, 2 per esport i trimestre:

 • Bàsquet

 • Voleibol

 • Handbol

 • Collserola
 • Joan Maragall
 • Pins del Vallès
 • Pi d'en Xandri
 • Gerbert d'Orlhac
 • Pureza de María
 • L'Olivera
 • Ciutat d'Alba
 • El Pinar