paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Carregant
Estiu 2019 Inscripcions

Image title

Image title

Activitat vinculada a l'OMET i al Club Karate Sant Cugat

El Karate-do tradicional és un art marcial que ha esdevingut esport, per aquest motiu no només té la dimensió esportiva, sinó que manté l’essència de la metodologia tradicional que respon a la definició literal de “karate-do” que significa: “el camí de la mà buida”, recordant-nos que és un art de defensa en el que no es fan servir armes.

 • Apropar les arts marcials als més joves.

 • Treballar directament a les escoles. No només aprofitant les infraestructures sinó cercant el cooperativisme entre els diferents actors que intervenen en l’educació dels nens (Direcció, mestres, famílies...) 

 • Potenciar la capacitat de socialització dels infants dins i fora del grup.

 • Promoure una dinàmica grupal integradora. 

 • Promoure un model de vida saludable. 

 • Treballar per un condicionament físic equilibrat. (Coordinació, equilibri, orientació, resistència, força, flexibilitat, velocitat...). 

 • Potenciar la capacitat de concentració i autocontrol.

 • Treballar des de la metodologia del Karate per la promoció de valors que ens poden servir per afrontar situacions adverses de la vida quotidiana. (respecte, gentilesa, honestedat, solidaritat, camaraderia, la no violència, valoració de l’esforç, l’acceptació de normes...).

El Karate do es treballa amb una metodologia ben definida que facilita la dinàmica del grup gràcies a les normes de conducta “dojo-kun”, i el protocol establert.  

Gràcies a la sistematització de la metodologia els infants tenen facilitat per a ubicar-se a les classes, i anar assolint petits reptes individuals que els mantenen en un estat de motivació constant. 

Tot i ser classes dirigides grupalment, es fa un seguiment individualitzat de cada practicant, això permet que cada nen treballi sobre les seves necessitats i aptituds. Al karate tradicional es diferencien els graus dels practicants amb els cinturons (blanc, groc, taronja, verd, blau, marró i negre, on els joves menors de 14 anys van passant de mig en mig cinturó).  

Per a facilitar l’aprenentatge tècnic i conceptual s’han definit treballs tècnics específics per a cada grau o cinturó. D’aquesta manera el “contingut” que s’ha d’aprendre cada practicant està ben definit i el coneixen tots i cada un dels companys. Això facilita l’aprenentatge i permet que els joves treballin en grups de nivell i s’ajudin entre ells.Per a entendre sintèticament el contingut que es treballa amb el karate cal conèixer els conceptes de “kihon” (tècnica base), “kata” (forma), “kumite” (combat), i “mokuso” (meditació). 

D’aquesta manera podem anomenar les següents bases actitudinals que es treballen amb la pràctica continuada de karate: 

 • Respecte cap al “Sensei” (mestre), al “Sempai” (alumne avantatjat, equivalent a un entrenador) als companys i al dojo (l’espai on entrenem). 

 • Solidaritat amb les persones que ens envolten dins i fora del dojo.  

 • Gentilesa. 

 • Acceptació de normes. 

 • Autocontrol. 

 • Canalització de l’excés d’energia. 

 • Capacitat de concentració. 

 • Conèixer el propi cos. 

 • Acceptació del ritme d’aprenentatge propi i dels altres. 

 • Preocupació per la consecució de fites comunes per damunt d’accions individuals. 

 • Increment de l’autonomia.

 •  Augment de l’autoestima.Valoració de l’esforç. 

 • Utilització correcta i segura del material i de les instal·lacions (dojo). 

 • Exposició dels conflictes, sentiments, solucions i posar-se al lloc de l’altre.Participació i cooperació en grup. 

 • Autoafirmació mitjançant la possibilitat de prendre decisions.  

 • Adquisició d’hàbits higiènics. 

 • Augment de la confiança en un mateix.

 • Collserola
 • Joan Maragall
 • Pi d'en Xandri
 • Gerbert d'Orlhac
 • Pureza de María
 • Santa Isabel