paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Carregant
Paidos 2019

Image title

Activitat vinculada a l'OMET

L’objectiu dels Jocs Esportius Escolars en el seu programa d’handbol, és el d’arribar a ser un complement formatiu mitjançant l’esport, desenvolupant habilitats basades en l’aprenentatge tècnics, la pràctica esportiva i els valors associats a l’esport.

 • Objectius motors 

 • Objectius tècnics individuals

 • Objectius tàctics col·lectius (ofensius i defensius)

 • Objectius psicològics, socials i educatius

Motors

Desenvolupament de la formació físico‐motora tant d’una manera general (relació espai‐temps) com d’una més especial relacionada amb l’handbol. 

Tècnics individuals 

 El desenvolupament del joc de l’handbol fa necessària una bona adaptació i un correcte maneig de la pilota. En aquest sentit es treballa principalment el bot, la passada, la recepció i el llançament.

Tàctics col·lectius 

Tant defensiva com ofensiva, i la discriminació de rols atacant‐defensor. Defensivament, es treballa el control de l’atacant amb pilota i el control de l’atacant sense pilota, així com la intercepció. Ofensivament, es treballa principalment el desmarcatge sense pilota.

Objectius psicològics, socials i educatius 

Benestar fent una activitat en grup on l’esforç col·lectiu esdevé element clau i motivador  cap a l’acció. Fomentar l’esperit de treball en equip amb una pauta correcta d’interacció entre els seus membres (respecte, solidaritat i companyonia). Treballar la satisfacció personal amb la pràctica esportiva independentment dels resultats.

 • Tots els nens/es inscrits a l’activitat d’handbol participaran a la competició dels Jocs Esportius Escolars que s’organitza des de l’OMET. Es  tracta   d’una competició entre equips de la mateixa categoria de les diferents escoles del municipi i rodalies. Normalment es juga els dissabtes  al matí.  

 • És important l’assistència continuada dels nens/es pel bon funcionament de l’equip. 

 • L’equipament per jugar els partits es lliurarà cap a mitjans d’octubre.

 • La Floresta
 • Joan Maragall
 • Pins del Vallès
 • Pi d'en Xandri
 • Santa Isabel
 • L'Olivera
 • Ciutat d'Alba