paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Carregant
Paidos 2019

Image title

Activitat vinculada a TbKids

TbKids és un centre d'aprenentatge de tecnologia creativa que té com a principal objectiu apropar als nens/es i joves els valors d'emprenedoria, basant-se en els conceptes de STEAM i focalitzant-se en la creativitat, utilitzant les noves tecnologies en tots els seus projectes.

La característica principals de la nostra linia pedagógica és que en tot el que fem, mirem de fomentar, formar i potenciar:

 • La curiositat per aprendre

 • La creativitat

 • La comunicació

 • El pensament crític i digital

 • La col·laboració

El nostre mètode es basa en l'aprenentatge per projectes, és a dir, en la resolució d'un problema ja sigui fruit d'una necessitat real o d'una curiositat sense resoldre mitjançant el treball en grup i la investigació per arribar a conclusions. No es treballen continguts preestablerts sinó que l'aprenentatge d'aquests s'activa a través de la recerca i el treball segons el que determina l'alumne que és necessari per resoldre la seva pregunta inicial.

 • Desenvolupar conceptes de STEAM.

 • Comprendre el funcionament bàsic de la programació.

 • Potenciar la creativitat.

 • Aprendre a generar idees i trobar solucions.

Amb aquest curs de disseny de videojocs amb Unity 3D aconseguiràs ser creador de tecnologia i no només usuari de la mateixa.Objectius del cursAprendre programació amb C# d’una forma actual i interactiva.Conèixer les bases i fonaments de la programació en 3D.Conceptes bàsics d’animació.Creació d’un escenari i animació d’un personatge i desenvolupament d’un personatge.Utilització de vectors i matrius per comprendre la sintaxi i la funció del codi.

 • Pla i Farreras