paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Menjador i Extraescolars Inscripcions Inscripcions

Image title

Activitat vinculada a learning SCool

Learning S Cool és una entitat especialitzada en l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera des de l’any 2008.

L’objectiu principal dels cursos és que els alumnes millorin la seva competència comunicativa en llengua anglesa. Es treballaran tots els aspectes de la llengua: comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita. Es potenciarà al màxim l’expressió oral dels alumnes en llengua anglesa.

Els alumnes es prepararan per a presentar-se als exàmens oficials de la Universitat de Cambridge (Key English Test, Preliminary English Test i First Certificate) quan aquests hagin assolit el nivell d’anglès suficient. La presentació a aquests exàmens serà opcional i les taxes d’aquests no estan incloses en el preu. Abans de la convocatòria dels exàmens, es farà una reunió informativa per tal d’explicar en detall les característiques d’aquestes proves oficials, el preu i les dates.

 • Comptem amb un mètode d’ensenyament propi que constantment s’actualitza per adaptar-nos al màxim a les necessitats educatives del centre educatiu i els seus alumnes. 

 •  Col·laborem estretament amb el centre, amb l’objectiu d’optimitzar i millorar el nivell d’anglès i la competència comunicativa dels nostres alumnes, evitant repeticions de continguts que podrien derivar en la desmotivació dels alumnes.

 • Pla i Farreras