paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Carregant
Paidos 2019

Image title

Activitat vinculada a Deutsche Akademie

Deutsche Akademie, Centre Alemany del Vallès, és el primer centrelingüístic i cultural del Vallès especialitzat en l’idioma alemany. Gràcies aaquesta especialització i la seva metodologia, Deutsche Akademie,Centre Alemany del Vallès, es caracteritza tant per l'alta qualitat,eficàcia i amenitat del seu ensenyament, com per la facilitat, flexibilitat iseguiment personalitzat que ofereix als seus alumnes amb unprofessorat altament qualificat i motivat.

Des de l’any 1999 oferim classes a nens i joves dins del “Projecte bilingüe”: Es tracta de cursos d'alemany pensats per a nens i nenes a partir de 4 anys amb l'objectiu de facilitar l'aprenentatge de la llengua gràcies a un context d'immersió lingüística total, ensenyament personalitzat i activitats pedagògiques idònies que estimulen l'aprenentatge positiu en petits grups.

L'enfocament creatiu i lúdic-pedagògic de les classes i el fet que els docents siguin nadius llicenciats especialitzats, fa que els alumnes gaudeixin de l'aprenentatge de la llengua alemanya i desenvolupin aviat una gran comprensió auditiva i facilitat per a la pronunciació. Es tracta d'un aprenentatge natural que afavoreix positivament el seu creixement lingüístic i personal. L'avantatge addicional que les classes dels més petits constin de grups reduïts, de 4 fins a 7 alumnes, fa que gaudeixin d'un seguiment personalitzat molt beneficiós i que se sentin reconeguts i escoltats. De fet,els alumnes poden portar a classe durant l'any objectes o fotos de vivències importants que desitgin mostrar als seus companys i que es tractaran lingüísticament per ampliar el seu vocabulari. 

Aquest seguiment personalitzat es veu reflectit també en el lliurament de dos informes per escrit als pares o tutors durant l’any escolar. Les famílies poden participar en celebracions típiques, normalment abans de Nadal i Setmana Santa i emportar-se de la biblio-mediateca variat material que els permet seguir fomentant la pràctica d'alemany a les seves cases.

L'equip de Deutsche Akademie està format tant per responsables de pedagogia, secretaria i direcció, com per docents llicenciats nadius amb vocació perl'ensenyament, amplia experiència i en formació continua. La majoria tenen el títol addicional d'examinadors oficials. La filosofia de l'equip es oferir la màxima professionalitat, atenció, amabilitat i qualitat en tots els àmbits, sempre en un ambient positiu que afavoreixi l'aprenentatge constructiu, amè i personalitzat.

Al mateix temps, l'equip està en constant formació, oferint d'aquesta manera material i informació actual, així com programes pedagògics avançats que contribueixen a que els alumnes assoleixin els seus objectius amb èxit i gran satisfacció

 • Pureza de María