paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Carregant
Setmana Santa 2019 Informació Inscripcions

Els casals s’ofereixen els dies no festius de les vacances de Setmana Santa, del 15 al 18 d'abril de 2019:

Image title

Es mantenen les franges horàries de l’any passat:

Image title

8 a 8.45h:  Acollida matinal. És l'espai on els nens i nenes poden esmorzar (que cal portar de casa) i gaudir d’un entorn tranquil per a jugar, llegir, dibuixar amb altres companys/es. 

9h a 13.30h: Casal lúdic.

Programació emmarcada dins d’un fil conductor temàtic.

Dia dividit en dos franges:

1) Presentació del fil conductor i activitats lúdiques per a endinsar-se en els personatges.

2) Segon bloc més pre-esportiu amb jocs psicomotrius i/o sessions d’experimentació i tallers.

També farem sortides pels voltants de l’escola.

13.30h a 15.30h: Menjador. És el moment de dinar i després P3 farà la migdiada, mentre la resta aprofitaran l'estona més tranquil·la per fer racons i conta contes (P4).

15.30h a 17h: Activitats. Els monitors/es proposaran diferents activitats de caire més lliure, que aniran lligades al fil conductor i eix de l'estructura dels casals.

17h: Sortida dels casals.

El nombre i edat dels nens/es participants pot arribar a ser molt variable, ja que es formen els grups amb nens/es de diferents cursos, des de P3 d’Educació Infantil fins a 6è de Primària. Per altra banda, i tenint en compte que les necessitats de les famílies són molt diverses durant aquestes festes, es dóna l’opció d’inscriure els nens/es per dies puntuals.

Els continguts i estructura del Casal, doncs, són força oberts i gairebé independents d’un dia a l’altre, amb la qual cosa l’eix d’animació facilitarà l’adaptació a les característiques del grup de nens/es per cada data.

A mesura que es vagi tenint informació del ritme d’inscripcions, i de les edats dels nens/es, s’anirà tancant la programació d’acord amb els grups i subgrups que es puguin formar amb els alumnes del Casal.

De totes maneres, és possible fer algun canvi d’agrupació d’edats segons el nombre d’alumnes i les edats dels nens/es que s’han inscrit a un Casal. És a dir, que el ritme d’inscripcions podrà conduir a una reestructuració dels grups i, per tant, una adaptació del programa ofert a la nova configuració d’edats.

Image title

Què hem de portar?

P3 i P4 (cada nen/a disposarà d’un penja-robes amb el seu nom)

El nen/a sempre ha de tenir al seu penja-robes:

- Una bossa amb una muda. Només cal que en portin els nens/es de fora del centre, tots els de l’escola Gerbert d'Orlhac ja en tenen una. Caldrà recollir-la l’últim dia d’assistència.

- P3, Llençol per fer la migdiada que s’ha de recollir l’últim dia.

Cada dia ha de portar:

- Esmorzar i berenar: ha d’estar marcat amb el nom, ja que a l’arribar es deixarà a la caixa dels esmorzars i seran els monitors/es qui el repartiran. Els dies de sortida no es deixarà a la caixa. El berenar cal portar-lo en cas d’inscripció fins les 17h.

Tot i ser una activitat no lectiva, us demanem que sigueu puntuals per tal de garantir el bon funcionament de les activitats. Cada grup ha dissenyat una programació, i és important que el nen o nena que ve als casals la segueixi.

Els horaris d’acollida i recollida tenen uns intervals de 15 minuts, per garantir i facilitar la puntualitat. Qualsevol retard en l’horari de recollida s’ha d’avisar, per poder derivar el nen o nena a l’espai corresponent.

Image title

 • Tot el que es porta als casals ha d’estar marcat amb el nom i cognom del nen o nena.

 • És preferible que els nens i nenes vinguin als casals amb roba vella i còmoda.

 • Els nens i nenes no poden portar diners, mp3, consoles, mòbils, ni res que els pugui aïllar de la convivència.

 • Les graelles d’activitat (9-13.30h) són un element d’informació molt important pels nens/es i les famílies.

 • Els nens i nenes han de venir esmorzats de casa, ja que l‘esmorzar que es fa als casals ha de ser lleuger.

 • Educació Infantil i Primària: no es pot portar pastisseria industrial ni sucs.

 • Administració de medicaments als alumnes:

Cal que el pare, mare o tutor legal porti una recepta o informe del metge on hi consti el nom del nen/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre amb una “Autorització d’administració de medicació” que podeu trobar a la web de Paidos

 • L’horari de sortida dels casals serà el sol·licitat al full d’inscripció, i serà necessària una autorització per escrit quan:

- No recull pare, mare o tutor legal

- Els alumnes de 3r a 6è que puguin marxar sols/es

Per a qualsevol dubte podeu trucar al 608 428 518 (mòbil de coordinació) o envieu un correu a casalspaidos@fundesplai.org.

ESPORÀDICS I/O AMPLIACIONS

Si necessiteu ampliar horaris (esporàdics), cal comunicar-ho a la coordinació el mateix dia abans de les 10h. Si voleu ampliar algun dia del casal, cal que consulteu la disponibilitat a la coordinació. Aquests pagaments es faran per remesa bancària.

Inici inscripcions: dilluns 25 de febrer de 2019

Final inscripcions: divendres 5 d'abril de 2019

El casal s’ofereix amb un mínim de 35 places.

La inscripció es pot fer per dies alterns.

Modalitats:

 • Escola: A la secretaria de Paidos de les següents escoles: Collserola, Joan Maragall, Santa Isabel, Pins del Vallès, Pi d’en Xandri, Gerbert d’Orlhac, Ciutat d’Alba, Olivera i La Mirada en horari d’atenció.

 • Online: A la secció d’inscripcions online del web de Paidos.

Totes les famílies hauran de fer pagament per remesa bancària.

En cas de tenir algun deute econòmic d’algun dels serveis que Paidos ofereix al centre, no es podrà dur a terme la inscripció.

Cancel·lació de la inscripció: Quan acabi el període d’inscripcions, només es retornarà el 70% del total quan la baixa sigui per malaltia i si es presenta l’informe mèdic corresponent (amb durada mínima de l’absència d’un dia sencer per procedir a la devolució econòmica).

En cas d’accident o malaltia, els casals es regiran per la normativa interna del centre. El protocol es resumeix en:

Malalties

• Si un/a alumne/a es troba malament, es truca a la família perquè el reculli al més aviat possible i l’atengui degudament.

• Paidos no pot subministrar cap tipus de medicació als infants. Per a poder administrar medicaments als alumnes, cal que el pare, mare o tutor legal aporti:

-Una recepta o informe del metge amb la pauta i el nom del medicament.

-Autorització del pare o mare per administrar la medicació al personal del centre.

Sense aquests dos documents no es podrà administrar cap tipus de medicació a l’alumnat del centre. L’imprès d’autorització el podreu trobar a la pàgina web de Paidos.

• En el cas que un nen o una nena tingui febre, la coordinació de Paidos es posarà en contacte amb la família. Si no es pogués contactar, i la febre fos molt alta, se’l portarà al servei d’urgències del CAP. Les despeses derivades del transport (taxi) aniran a càrrec de la família.

• Les malalties infeccioses han de ser comunicades immediatament a la  coordinació i el malalt ha de restar a casa.

• L’aparició de polls o llémenes també ha de ser comunicada al centre i l’alumne/a ha d’estar a casa fins a la desaparició total del paràsit.

Accidents

• Si un nen/a pren mal i cal traslladar-lo per rebre atenció mèdica, es trucarà a la família per quedar d’acord amb l’actuació a seguir. Si es tracta d’una urgència, se’l traslladarà al centre hospitalari més proper i simultàniament es localitzarà la família. Per seguretat, el trasllat es realitzarà en taxi o amb ambulància, depenen de la gravetat, i les despeses del transport seran a càrrec de la família.

A continuació, us adjuntem la programació del casal:

Programació Casal de Lleure P3 i P4.pdf

Tot el personal que treballa als casals està a la vostra disposició per a qualsevol consulta referent als vostres fills/es. Per a qualsevol consulta estructural, demanda de tiquets esporàdics, pagaments, etc.

L’horari d’atenció durant els casals és a diari de 8.45h a 9.30h, de 13.15h a 13.30h, 15.15h a 15.30h i de 16.45h a 17h a la sala de Paidos. Altres vies de comunicació són:

-Telèfon mòbil escola: 608 428 518

-Telèfon mòbil coordinació general: 629 246 520

-Correu electrònic: casalspaidos@fundesplai.org

 • Gerbert d'Orlhac