paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Carregant
Setmana Santa 2019 Informació Inscripcions

Els casals s’ofereixen els dies no festius de les vacances de Setmana Santa, del 15 al 18 d'abril de 2019:

Image title

Es mantenen les franges horàries de l’any passat:

Image title

8 a 8.45h:  Acollida matinal. És l'espai on els nens i nenes poden esmorzar (que cal portar de casa) i gaudir d’un entorn tranquil per a jugar, llegir, dibuixar amb altres companys/es. 

9h a 13.15h: Casal lúdic. El grup de 2n a 6è seguirà una programació independent, englobada dins d’una temàtica d’esports i natura, amb la major part de les activitats pensades per fer-les fora de l’escola.

13.30h a 15.30h: Menjador. És el moment de dinar i després aprofitaran l'estona més tranquil·la per fer aula d'estudi i lectura. 

15.30h a 17h: Activitats. Els monitors/es proposaran diferents activitats de caire més lliure, que aniran lligades al fil conductor i eix de l'estructura dels casals.

17h: Sortida dels casals.

El nombre i edat dels nens/es participants pot arribar a ser molt variable, ja que es formen els grups amb nens/es de diferents cursos, des de P3 d’Educació Infantil fins a 6è de Primària. Per altra banda, i tenint en compte que les necessitats de les famílies són molt diverses durant aquestes festes, es dóna l’opció d’inscriure els nens/es per dies puntuals.

Els continguts i estructura del Casal, doncs, són força oberts i gairebé independents d’un dia a l’altre, amb la qual cosa l’eix d’animació facilitarà l’adaptació a les característiques del grup de nens/es per cada data.

A mesura que es vagi tenint informació del ritme d’inscripcions, i de les edats dels nens/es, s’anirà tancant la programació d’acord amb els grups i subgrups que es puguin formar amb els alumnes del Casal.

De totes maneres, és possible fer algun canvi d’agrupació d’edats segons el nombre d’alumnes i les edats dels nens/es que s’han inscrit a un Casal. És a dir, que el ritme d’inscripcions podrà conduir a una reestructuració dels grups i, per tant, una adaptació del programa ofert a la nova configuració d’edats.

Image title

Què hem de portar?

2n a 6è (cada nen/a disposarà d’un penja-robes amb el seu nom)

Cada dia ha de portar:

-Esmorzar, berenar (si es queda fins a les 17h).

Tot i ser una activitat no lectiva, us demanem que sigueu puntuals per tal de garantir el bon funcionament de les activitats. Cada grup ha dissenyat una programació, i és important que el nen o nena que ve als casals la segueixi.

Els horaris d’acollida i recollida tenen uns intervals de 15 minuts, per garantir i facilitar la puntualitat. Qualsevol retard en l’horari de recollida s’ha d’avisar, per poder derivar el nen o nena a l’espai corresponent.

Image title

 • Tot el que es porta als casals ha d’estar marcat amb el nom i cognom del nen o nena.

 • És preferible que els nens i nenes vinguin als casals amb roba vella i còmoda.

 • Els nens i nenes no poden portar diners, mp3, consoles, mòbils, ni res que els pugui aïllar de la convivència.

 • Les graelles d’activitat (9-13.30h) són un element d’informació molt important pels nens/es i les famílies.

 • Els nens i nenes han de venir esmorzats de casa, ja que l‘esmorzar que es fa als casals ha de ser lleuger.

 • Educació Infantil i Primària: no es pot portar pastisseria industrial ni sucs.

 • Administració de medicaments als alumnes:

Cal que el pare, mare o tutor legal porti una recepta o informe del metge on hi consti el nom del nen/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre amb una “Autorització d’administració de medicació” que podeu trobar a la web de Paidos

 • L’horari de sortida dels casals serà el sol·licitat al full d’inscripció, i serà necessària una autorització per escrit quan:

- No recull pare, mare o tutor legal

- Els alumnes de 3r a 6è que puguin marxar sols/es

Per a qualsevol dubte podeu trucar al 608 428 518 (mòbil de coordinació) o envieu un correu a casalspaidos@fundesplai.org.

ESPORÀDICS I/O AMPLIACIONS

Si necessiteu ampliar horaris (esporàdics), cal comunicar-ho a la coordinació el mateix dia abans de les 10h. Si voleu ampliar algun dia del casal, cal que consulteu la disponibilitat a la coordinació. Aquests pagaments es faran per remesa bancària.

Inici inscripcions: dilluns 25 de febrer de 2019

Final inscripcions: divendres 5 d'abril de 2019

El casal s’ofereix amb un mínim de 35 places.

La inscripció es pot fer per dies alterns.

Modalitats:

 • Escola: A la secretaria de Paidos de les següents escoles: Collserola, Joan Maragall, Santa Isabel, Pins del Vallès, Pi d’en Xandri, Gerbert d’Orlhac, Ciutat d’Alba, Olivera i La Mirada en horari d’atenció.

 • Online: A la secció d’inscripcions online del web de Paidos.

Totes les famílies hauran de fer pagament per remesa bancària.

En cas de tenir algun deute econòmic d’algun dels serveis que Paidos ofereix al centre, no es podrà dur a terme la inscripció.

Cancel·lació de la inscripció: Quan acabi el període d’inscripcions, només es retornarà el 70% del total quan la baixa sigui per malaltia i si es presenta l’informe mèdic corresponent (amb durada mínima de l’absència d’un dia sencer per procedir a la devolució econòmica).

A continuació, us adjuntem la programació del casal:

Programació Res t'atura 2n a 6è.pdf

Tot el personal que treballa als casals està a la vostra disposició per a qualsevol consulta referent als vostres fills/es. Per a qualsevol consulta estructural, demanda de tiquets esporàdics, pagaments, etc.

L’horari d’atenció durant els casals és a diari de 8.45h a 9.30h, de 13.15h a 13.30h, 15.15h a 15.30h i de 16.45h a 17h a la sala de Paidos. Altres vies de comunicació són:

-Telèfon mòbil escola: 608 428 518

-Telèfon mòbil coordinació general: 629 246 520

-Correu electrònic: casalspaidos@fundesplai.org

 • Gerbert d'Orlhac