paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
Paidos 2021

Es mantenen les franges horàries habituals:

8 a 9h: Acollida matinal. És l'espai on els nens i nenes poden esmorzar (que cal portar de casa) i gaudir d’un entorn tranquil per a jugar, llegir, dibuixar amb altres companys/es. 

9h a 13.15h: Casal lúdic. El grup de 3r a 6è seguirà una programació independent, englobada dins d’una temàtica d’esports i natura, amb part de les activitats pensades per fer-les fora de l’escola.

13.30h a 15.30h: Menjador. És el moment de dinar i després aprofitaran l'estona més tranquil·la per fer aula d'estudi i lectura. 

15.30h a 16.30h: Activitats. Els monitors/es proposaran diferents activitats de caire més lliure, que aniran lligades al fil conductor i eix de l'estructura dels casals.

16.30h: Sortida dels casals.

Tenint en compte que les necessitats de les famílies són molt diverses durant aquestes festes, es dóna l’opció d’inscriure els infants per dies puntuals. Els continguts i estructura del Casal són força oberts i gairebé independents d’un dia a l’altre, amb la qual cosa l’eix d’animació facilitarà l’adaptació a les característiques del grup de nens/es per cada data.

A mesura que anem recopilant informació de les inscripcions, i de les edats dels usuaris, s’anirà tancant la programació d’acord amb els grups i subgrups què es puguin formar amb els diversos inscrits al Casal. Així doncs, l’estructuració del Casal es veurà marcada pel volum d’inscrits i les seves franges d’edat. És a dir, que el gruix d’inscripcions podrà conduir a una reestructuració dels grups i, per tant, una adaptació del programa ofert a la nova configuració d’edats.

Què hem de portar?

3r a 6è (cada nen/a disposarà d’un penja-robes amb el seu nom)

Cada dia ha de portar:

- Tots els usuaris del Casal hauran de portar l’esmorzar de cada dia i la seva cantimplora. Recomanem que feu servir carmanyoles i altres materials de més d’un ús, d’aquesta manera intentem reduir materials contaminants i contribuir en la millora de l’ecosistema i la sostenibilitat.

 • Tot el que es porta als casals ha d’estar marcat amb el nom i cognom de l'infant.

 • Es recomana venir als casals amb roba còmoda iamb la qual puguin realitzar les activitats sensepreocupacions.

 • Els infants no podran portar diners, mp3, consoles, mòbils ni res que els pugui aïllar de la convivència.

 • Els infants han de venir esmorzats de casa, ja que l’esmorzar què es fa durant el Casal ha de ser lleugerper tal de poder seguir la dinàmica programada. No es podran portar sucs ni pastisseria industrial.

 • Administració de medicaments als alumnes:

Cal que el pare, mare o tutor legal porti una recepta o informe del metge on hi consti el nom del nen/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre amb una “Autorització d’administració de medicació” que podeu trobar a la web de Paidos

 • L’horari de sortida dels casals serà el sol·licitat al full d’inscripció, i serà necessària una autorització per escrit quan:

- No recull pare, mare i/o tutor/a legal

- Els i les alumnes de 3r a 6è que puguin marxar sols/es

Per a qualsevol dubte podeu trucar al 673 445 091 (mòbil de coordinació) o envieu un correu a paidos@fundesplai.org.

ESPORÀDICS I/O AMPLIACIONS

Si necessiteu ampliar horaris (esporàdics), cal comunicar-ho a la coordinació el mateix dia abans de les 10h. Si voleu ampliar algun dia del casal, cal que consulteu la disponibilitat a la coordinació. Aquests pagaments es faran per remesa bancària.

Inici inscripcions: dimarts 23 de novembre de 2021

Final inscripcions: dissabte 18 de desembre de 2021

El casal s’ofereix amb un mínim de 30 places.

Les inscripcions es podran fer per dies alterns per facilitar la conciliació familiar.

Modalitats:

 • Escola: A les coordinacions de Paidos de les següents escoles: Collserola, Joan Maragall, Pins del Vallès, Pi d’en Xandri, Gerbert d’Orlhac, Olivera, Ciutat d’Alba, Floresta, La Mirada i Pureza de María en horari d’atenció.

 • Online: A la secció d’inscripcions online del web d’estiu de Paidos: http://paidos.estiu.fundesplai.org/

Totes les famílies hauran de fer el pagament amb targeta des del web d'inscripció.

En cas de tenir algun deute econòmic d’algun dels serveis que Paidos ofereix, no es podrà dur a terme la inscripció.

Cancel·lació de la inscripció: Paidos-Fundesplai es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat si el nombre de persones inscrites no arriba al mínim establert. En cas d’anul·lació d’algun/s servei/s per part de Fundesplai o per causa de força major generada per l’emergència de la COVID-19, es retornarà el 90% de l’import.

Si la causa de la baixa és per malaltia o accident, i aquesta s’acredita amb certificat mèdic, es retornarà el 70% de la part de l’activitat no gaudida (amb durada mínima de l’absència de tres dies per procedir a la devolució econòmica).

En cas d’accident o malaltia, els casals es regiran per la normativa interna del centre. El protocol es resumeix en:

Malalties

• Si un/a alumne/a es troba malament, es truca a la família perquè el reculli al més aviat possible i l’atengui degudament.

• Paidos no pot subministrar cap tipus de medicació als infants. Per a poder administrar medicaments als alumnes, cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti la següent documentació:

-Una recepta o informe del metge amb la pauta i el nom del medicament.

-Autorització del pare o mare per administrar la medicació al personal del centre.

Sense aquests dos documents no es podrà administrar cap tipus de medicació a l’alumnat del centre. L’imprès d’autorització el podreu trobar a la pàgina web de Paidos.

• En el cas que un nen o una nena tingui febre, la coordinació de Paidos es posarà en contacte amb la família. Si no es pogués contactar, i la febre fos molt alta, se’l portarà al servei d’urgències del CAP. Les despeses derivades del transport (taxi) aniran a càrrec de la família.

• Les malalties infeccioses han de ser comunicades immediatament a la  coordinació i el malalt ha de restar a casa.

• L’aparició de polls o llémenes també ha de ser comunicada al centre i l’alumne/a ha d’estar a casa fins a la desaparició total del paràsit.

Accidents

• Si un nen/a pren mal i cal traslladar-lo per rebre atenció mèdica, es trucarà a la família per quedar d’acord amb l’actuació a seguir. Si es tracta d’una urgència, serà traslladat al centre hospitalari més proper i simultàniament es localitzarà la família. Per seguretat, el trasllat es realitzarà en taxi o amb ambulància, depenen de la gravetat, i les despeses del transport aniran a càrrec de la família.

A continuació, us adjuntem la programació del casal:

Programació Casal de Lleure 3r a 6è.pdf

 • Joan Maragall