paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Carregant
Nadal 2019 Informació Inscripcions

Aquest any, encetem una nova proposta de campus de casals amb la col·laboració de 6 entitats esportives municipals, donant forma a un campus de MULTIENTITATS ESPORTIVES, dividit en dos grups: 1r-2n i 3r a 6è. Cal posar l'accent en el caràcter multientitats de les activitats, no tan sols volem organitzar una activitat multiesportiva, sinó informar i donar a conèixerals infants participants quines són les entitats que hi ha al darrere d’aquesta activitat esportiva. Així, en el guió de cadascuna de les propostes es podran veure com es generen activitats no per tan sols practicar diferents esports, sinó per conèixer les entitats de referència d'aquests esports en l’àmbit municipal.

Entitats que formen el Campus MULTIENTITATS ESPORTIVES

 • Karate amb el Club Karate SantCugat

 • Bàsquet amb UESC i QBÀSKET

 • Tenis Taula amb la UESC

 • Handbol amb el Club Handbol SantCugat

 • Voleibol amb el Club Voleibol SantCugat

 • Sortides BTT amb la Fundació BTT

Consulta el Dossier del Campus de Multientitats Esportives.pdf

Els casals s’ofereixen els dies laborables de les vacances de Nadal escolars (el 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre i el 2 i 3 de gener).

Es mantenen les franges horàries de l’any passat:

Image title


8 a 8.45h: Acollida matinal. És l'espai on els nens i nenes poden esmorzar (que cal portar de casa) i gaudir d’un entorn tranquil organitzat per racons per a jugar, llegir i dibuixar amb altres companys i companyes.

9h a 13.30h: Campus esportiu.

1r i 2n: PRE-ESPORTIU: El matí estarà dividit en dues entitats esportives amb els seus especialistes que desenvoluparan la presentació de seva l’entitat, seguit d’una introducció a l’esport en concret i el desenvolupament d’aquest.

3r a 6è: ESPORTIU: El matí estarà dividit en duesentitats esportives amb els seus especialistes que desenvoluparan lapresentació de seva l’entitat, seguit d’una introducció a l’esport en concret iel desenvolupament d’aquest.

13.30h a 15.30h: Menjador. És el moment de dinar, després gaudirem plegats d’un espai tranquil amb diverses activitats i/o materials distribuïts per racons.

15.30h a 17h: Activitats. Els monitors/es proposaran diferents activitats i/o dinàmiques de caràcter més físic-esportives, que aniran lligades l'estructura esportiva del Campus.

17h: Sortida dels casals.

Tenint en compte que les necessitats de les famílies són molt diverses durant aquestes festes, es dóna l’opció d’inscriure els infants per dies puntuals. Els continguts i estructura del Campus són força oberts i gairebé independents d’un dia a l’altre, amb la qual cosa l’eix d’animació facilitarà l’adaptació a les característiques del grup de nens/es per cada data.

A mesura que anem recopilant informació de les inscripcions, i de les edats dels usuaris, s’anirà tancant la programació d’acord amb els grups i subgrups què es puguin formar amb els diversos inscrits al Campus. Així doncs, l’estructuració del Campus es veurà marcada pel volum d’inscrits i les seves franges d’edat. És a dir, que el gruix d’inscripcions podrà conduir a una reestructuració dels grups i, per tant, una adaptació del programa ofert a la nova configuració d’edats.

Què hem de portar?

1r a 6è (cada nen/a disposarà d’un penja-robes amb el seu nom)

Cada dia ha de portar:

- Tots els usuaris del Casal hauran de portar l’esmorzar de cada dia i la seva cantimplora. Recomanem que feu servir carmanyoles i altres materials de més d’un ús, d’aquesta manera intentem reduir materials contaminants i contribuir en la millora de l’ecosistema i la sostenibilitat. És important portar roba i calçat esportiu per poder desenvolupar les activitats.

 • Tot el que es porta als casals ha d’estar marcat amb el nom i cognom de l'infant.

 • Es recomana venir als casals amb roba còmoda i esportiva amb la qual puguin realitzar les activitats sense preocupacions.

 • Els infants no podran portar diners, mp3, consoles, mòbils ni res que els pugui aïllar de la convivència.

 • Els infants han de venir esmorzats de casa, ja que l’esmorzar què es fa durant el Casal ha de ser lleugerper tal de poder seguir la dinàmica programada. No es podran portar sucs ni pastisseria industrial.

 • Administració de medicaments als alumnes:

Cal que el pare, mare o tutor legal porti una recepta o informe del metge on hi consti el nom del nen/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre amb una “Autorització d’administració de medicació” que podeu trobar a la web de Paidos

 • L’horari de sortida dels casals serà el sol·licitat al full d’inscripció, i serà necessària una autorització per escrit quan:

- No recull pare, mare i/o tutor/a legal

- Els i les alumnes de 3r a 6è que puguin marxar sols/es

Per a qualsevol dubte podeu trucar al 717 129 824 (mòbil de coordinació) o envieu un correu a casalspaidos@fundesplai.org.

ESPORÀDICS I/O AMPLIACIONS

Si necessiteu ampliar horaris (esporàdics), cal comunicar-ho a la coordinació el mateix dia abans de les 10h. Si voleu ampliar algun dia del casal, cal que consulteu la disponibilitat a la coordinació. Aquests pagaments es faran per remesa bancària.

Inici inscripcions: dimecres 20 de novembre de 2019

Final inscripcions: dilluns 16 de desembre de 2019

El casal s’ofereix amb un mínim de 8 places per grup.

Les inscripcions es podran fer per dies alterns per facilitar la conciliació familiar.

Modalitats:

 • Escola: A les coordinacions de Paidos de les següents escoles: Collserola, Joan Maragall, Santa Isabel, Pins del Vallès, Pi d’en Xandri, Gerbert d’Orlhac, Olivera, Ciutat d’Alba, Floresta, La Mirada, El Pinar i Pureza de María en horari d’atenció.

 • Online: A la secció d’inscripcions online del web d’estiu de Paidos: http://paidos.estiu.fundesplai.org/

1r i 2n

Image title

3r a 6è

Image title

Totes les famílies hauran de fer el pagament amb targeta des del web d'inscripció.

En cas de tenir algun deute econòmic d’algun dels serveis que Paidos ofereix, no es podrà dur a terme la inscripció.

Cancel·lació de la inscripció: Quan acabi el període d’inscripcions, només es retornarà el 70% del total quan la baixa sigui per malaltia presentant l’informe mèdic corresponent (amb durada mínima de l’absència d’un dia sencer per procedir a la devolució econòmica).

En cas d’accident o malaltia, els casals es regiran per la normativa interna del centre. El protocol es resumeix en:

Malalties

• Si un/a alumne/a es troba malament, es truca a la família perquè el reculli al més aviat possible i l’atengui degudament.

• Paidos no pot subministrar cap tipus de medicació als infants. Per a poder administrar medicaments als alumnes, cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti la següent documentació:

-Una recepta o informe del metge amb la pauta i el nom del medicament.

-Autorització del pare o mare per administrar la medicació al personal del centre.

Sense aquests dos documents no es podrà administrar cap tipus de medicació a l’alumnat del centre. L’imprès d’autorització el podreu trobar a la pàgina web de Paidos.

• En el cas que un nen o una nena tingui febre, la coordinació de Paidos es posarà en contacte amb la família. Si no es pogués contactar, i la febre fos molt alta, se’l portarà al servei d’urgències del CAP. Les despeses derivades del transport (taxi) aniran a càrrec de la família.

• Les malalties infeccioses han de ser comunicades immediatament a la  coordinació i el malalt ha de restar a casa.

• L’aparició de polls o llémenes també ha de ser comunicada al centre i l’alumne/a ha d’estar a casa fins a la desaparició total del paràsit.

Accidents

• Si un nen/a pren mal i cal traslladar-lo per rebre atenció mèdica, es trucarà a la família per quedar d’acord amb l’actuació a seguir. Si es tracta d’una urgència, serà traslladat al centre hospitalari més proper i simultàniament es localitzarà la família. Per seguretat, el trasllat es realitzarà en taxi o amb ambulància, depenen de la gravetat, i les despeses del transport aniran a càrrec de la família.

Tot el personal que treballa als casals està a la vostra disposició per a qualsevol consulta referent als vostres fills/es. Per a qualsevol consulta estructural, demanda de tiquets esporàdics, pagaments, etc.

L’horari d’atenció durant els casals és a diari de 8.45h a 9.30h, de 13.15h a 13.30h, 15.15h a 15.30h i de 16.45h a 17h a la sala de Paidos. Altres vies de comunicació són:

-Telèfon mòbil escola: 673 445 091

-Telèfon mòbil coordinació general: 717 129 824

-Correu electrònic: casalspaidos@fundesplai.org

 • Joan Maragall