paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
La Mirada La Mirada

L’activitat de Psicomotricitat està destinada als nens i nenes de P3 i P4. Aquesta activitat té com a objectiu principal el coneixement del propi cos i la relació amb l’entorn que ens envolta. Els infants gaudeixen del moviment tot descobrint i explorant els seus límits i les seves potencialitats.

L’activitat contempla el creixement de l’infant en relació al moviment (aspecte corporal), a l’emoció (aspecte afectiu) i al pensament (aspecte cognitiu), ja que són un tot que s’influencien mútuament.

Treballarem el moviment a través de circuits motrius, a través de reptes individuals a partir de la imitació o el descobriment guiat i a través de jocs col·lectius amb les normes molt senzilles.

L’emoció la treballarem a través del joc simbòlic. Aquest espai permetrà als infants expressar de manera indirecte com estan i com se senten.

El pensament, el treballarem a partir de la reflexió en rotllana que es realitza a l’última part de la sessió.

 • Esquema corporal

 • Orientació i organització en l’espai

 • Ritme

 • Coordinació global i segmentaria

 • L’equilibri

 • La lateralitat

 • Identificació i gestió de les emocions

 • Capacitat descriptiva i explicativa

Dia: Dijous de 16.30h a 18h.

Durada de l’activitat: del 17 de setembre a final de curs

Places: 15 (mínim 7)

Preu i forma de pagament:

Per verificar la inscripció, als/les alumnes inscrits al juny se’ls hi cobrarà una quota de 10€ que es descomptarà de la primera quota del mes de setembre. Aquest import no serà retornable en cas de baixa o canvi d'activitat.

Quota mensual: 13,25€ (setembre) / 26,50€ (octubre a juny)

Escola La Mirada

Avinguda de La Clota, 3 - 08174 Sant Cugat del Vallès

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Menjador: Maria González

Extraescolars: Marc González

Tel. 629 246 520

paidoslamirada@fundesplai.org