paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
La Floresta La Floresta

Image title

Activitat vinculada a l'OMET

L’objectiu dels Jocs Esportius Escolars en el seu programa de voleibol, és el d’arribar a ser un complement formatiu mitjançant l’esport, desenvolupant habilitats basades en l’aprenentatge tècnics, la pràctica esportiva i els valors associats a l’esport.

 • Analitzar el nivell inicial dels nens i nenes per tal d’elaborar una programació adient a les necessitats i interessos individuals. 

 • Iniciar als nens i nenes en l’esport, fomentant la participació activa. 

 • Dissenyar una programació que aporti als nens i nenes el coneixement i la capacitat d’execució dels diferents aspectes tècnics o tàctics del voleibol. 

 • Donar la capacitat als nens i nenes de poder desenvolupar els diferents rols del joc, evitant una especialització. 

 • Fomentar la cooperació en el joc col·lectiu.Fomentar el joc net i el respecte vers companys/adversaris i monitors

Objectius tècnics

 • Assolir la posició fonamental mitja, la parada, desplaçaments lateral, endavant i enrere. 

 • Assolir la tècnica bàsica del toc d’avantbraç, dits i servei de mà baixa. 

Objectius cognitius-tàctics

 • Assolir el concepte d’aprendre i divertir‐se.Aprendre a compartir i distribuir espais. 

 • Treballar el fet que la pilota no ha de caure al meu camp, sinó al camp contrari. 

Objectius condicionals

 • Iniciar el treball d’escalfament i tornada a la calma. 

 • Assolir patrons d’educació física de base. 

Objectius sòcio-educatius

 • Tenir  presents  en  tot  moment  els  aspectes  sociològics que  comporta la pràctica esportiva: respectar monitors, companys/es i adversaris/es; admetre les normes; i acceptar i respectar la resta de relacions interpersonals. 

 • Tenir  un  comportament  educat i responsable durant les activitats i els desplaçaments.

 • Acceptar la competició i els seus resultat (victòria i derrota) com a mitjà d’aprenentatge i millora i no com a finalitat última del joc. 

 • Entendre i desenvolupar el concepte d’ajudar els i les companys/es i ser ajudat pels i per les companys/es.

 • Tenir cura del propi cos i de la seva higiene.

 • Tots els nens/es inscrits a l’activitat de voleibol participaran a la competició de Jocs Esportius Escolars que s’organitza des de l’OMET. Es tracta d’una competició entre equips de la mateixa categoria de les diferents escoles del municipi i rodalies. Normalment es juga els dissabtes al matí. 

 • És important l’assistència continuada dels nens/es pel bon funcionament de l’equip. 

 • L’equipament per a jugar als partits es lliurarà cap a mitjans d’octubre.

Dia: dilluns i dimecres de 16.15h a 17.45h

Durada de l’activitat: d'octubre a final de curs

Places: 15 (mínim 7)

Preu i forma de pagament:

Per verificar la inscripció, als/les alumnes inscrits al juny-juliol se’ls hi cobrarà una quota de 10€ que es descomptarà de la primera quota del mes d'octubre. Aquest import no serà retornable en cas de baixa o canvi d'activitat.

Quota mensual: 44,81€ 

20% de descompte per famílies nombroses o monoparentals. Cal adjuntar còpia del carnet al formalitzar la inscripció.

Les activitats OMET tenen el cost addicional de l’assegurança esportiva obligatòria, que es cobrarà el mes de novembre (cost a determinar)

Escola La Floresta

Camí de Can Pagan s/n 08198 - Sant Cugat del Vallès

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Joan Beà

Tel. 648 532 201

paidosfloresta@fundesplai.org