paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
L'Olivera L'Olivera

La finalitat d’un taller plàstic, va més enllà del resultat final que podem obtenir. En el taller entren en valor altres factors com: la benvinguda de la classe, la posada en comú del treball, la resolució de conflictes, la recollida de material de la classe i el respecte pel material.

L’objectiu del projecte és treballar la plàstica de manera que el procés sigui el protagonista del taller, i el resultat passi a segon terme. És important que en qualsevol projecte plàstic que es desenvolupi, es fomenti la idea de l’alumne, utilitzant així, l’aula com un lloc de reflexió, coneixement i experimentació.

Per reforçar aquesta idea de treball, iniciarem el projecte a través de preguntes, aconseguint d’aquesta manera, la participació de tots. És important reforçar tot allò positiu que el nen o nena està treballant, animant-lo reforcem la seva seguretat, i l’animem a continuar investigant sobre allò que està coneixent. 

Els petits entrebancs que puguin anar succeint, formen part del procediment, per tant, incitem que ells resolguin els conflictes. És per això, que la forma de treballar la plàstica en el taller, va més enllà de les tècniques, com la pintura, el fang o la construcció d’objectes. Les tècniques ens serveixen com a mitjà per endinsar-nos en l’àrea de la creativitat, fent protagonistes els diversos estímuls i reflexions que puguin anar apareixent al llarg del procés.

Dia: dilluns de 16.30h a 18h

Durada de l’activitat: del 17 de setembre a final de curs

Places: 12 (mínim 8)

Preu i forma de pagament:

Per verificar la inscripció, als/les alumnes inscrits al juny se’ls hi cobrarà una quota de 10€ que es descomptarà de la primera quota del mes de setembre. Aquest import no serà retornable en cas de baixa o canvi d'activitat.

Quota mensual: 16,33€ (setembre) / 32,65€ (octubre a juny)