paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
L'Olivera L'Olivera

Image title

Activitat vinculada a MaB Languages

MaB Languages dóna resposta a la formació de llengües estrangeres a nens i nenes, joves i adults d’una manera efectiva gràcies a l’experiència i formació del nostre equip.

Mitjançant la nostra metodologia, principis pedagògics i objectius, aconseguim que els i les nostres alumnes no només assoleixin el coneixement desitjat de la llengua estrangera, sinó també aprenguin continguts diversos o específics.

En el cas dels i les alumnes en edat escolar, aquests continguts estan inclosos en la programació curricular dels seus estudis (infantil, primària o secundària).

A més, tenim com a objectiu arribarà a potenciar i estimular totes les intel·ligències múltiples que tots tenim: la verbal, la lingüística, la visual i espacial, la lògica matemàtica, la cinestèsica-corporal, la musical, la naturalista i la interpersonal, i així aconseguim millorar el rendiment dels i les alumnes en molts aspectes de la seva vida.

Àmbit lingüístic:

 • Potenciar la producció oral de la llengua estrangera escollida.

 • Convertir la llengua estrangera en una eina de comunicació necessària per a realitzar les activitats programades.

 • Desenvolupar l’autonomia en l’aprenentatge.

Àmbit personal:

 • Desenvolupar la capacitat física i psicomotriu.

 • Desenvolupar l’àmbit afectiu, per aconseguir un benestar emocional.

 • Optar per uns valors ètics, de convivència.

 • Treballar actituds positives respecte a la higiene i la salut en general.

 • Potenciar l’adquisició dels hàbits que formen part del quotidià.

 • Potenciar la creativitat

 • Tenir en compte les necessitats individuals

 • Fomentar la participació

Àmbit interpersonal:

 • Saber compartir.

 • Respectar els/les companys/es.

 • Saber conviure en harmonia.

 • Integrar-se en un grup.

 • Tenir en compte les necessitats grupals.

Àmbit social:

 • Viure la realitat de l’entorn

 • Respectar el material i les diferents instal·lacions

 • Afavorir la implicació dels pares, mares i/o tutors/es

Àmbit ecològic:

 • Conèixer la natura

 • Tenir consciencia dels problemes del medi ambient

 • Saber viure en harmonia amb l’entorn natural, reciclar material.

Treballem fent servir una metodologia activa i dinàmica, seguint un enfocament d’aprenentatge anomenat CLIL, en català AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres):

 • Treballant mitjançant tallers de temàtica diversa i motivadora, aconseguint tant l’aprenentatge dels continguts d’aquests, com l’ús comunicatiu de la llengua estrangera.

 • Programant activitats que fomentin la interactivitat i autonomia dels alumnes.

 • Fent ús de recursos i materials diversos, incloent les TIC.

 • Amb grups reduïts, i així, incentivar la implicació dels alumnes i fer possible atendre els diferents estils d’aprenentatge.

 • Utilitzant un llibre de text amb un enfocament CLIL per assegurar-nos l’adquisició correcte de tots els continguts necessaris per poder presentar els nostres alumnes als exàmens oficials de la universitat de Cambridge.

Dia: dilluns (4t a 6è), dijous (P3 a P5) i dimecres (1r a 3r) de 16.30h a 18h

Durada de l’activitat: del 5 d'octubre al 22 de juny

Places: 8 (P3 a P5) i 10 (1r a 6è) per grup.

Preu i forma de pagament:

L'activitat té un primer pagament de 15€ (P3 a P5) i 13€ (1r a 6è) en concepte de material.

Quota mensual: 39,94€ (octubre a juny)

 • Santa Isabel
 • L'Olivera

Escola L'Olivera

Passeig de la Mare de la Font, 2-10, Sant Cugat del Vallès

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Menjador: Mariona Donaire

Extraescolars: Yaiza Martín

Tel. 606 144 967

paidosolivera@fundesplai.org