paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
L'Olivera L'Olivera

Us fem arribar la proposta de les activitats d’estiu 2019, adreçada als nens i nenes de 2n a 6è. Seguirem organitzant diferents casals conjuntament amb entitats a les diferents escoles que gestionem i potenciant el teixit associatiu del municipi.

La intenció  es que el nen/a triï l’opció que li sigui més atraient. La proposta temàtica es caracteritza per ser:

 • Variada, incloent casals de tot tipus (art, esport, creativitat...).

 • Una continuïtat de les activitats extraescolars que oferim a les escoles.

 • Vinculada i organitzada conjuntament, en molts casos, amb entitats de Sant Cugat.

Us demanem, si us plau, que

Els casals d’estiu estan gestionats per Paidos+Fundesplai sota la responsabilitat de l’AMPA que és qui els contracta. Tanmateix, qui els autoritza i avalua és el Consell Escolar del centre.

Qualsevol incident no reflectit al llibret, estarà regulat pel RRI dels casals i la comissió de casals.

Web d'inscripció: http://paidos.estiu.fundesplai.org/activitats/ec823054-ce8d-454d-b5ca-372dbc92fd4e

Els casals d’estiu estan organitzats per Paidos+Fundesplai. La coordinació general dels casals d’estiu la gestiona durant tot el curs la Maria Gonzàlez, però la responsable dels casals a l’escola L'Olivera serà la Mariona Donaire. Qualsevol qüestió referent als casals hauria d’anar prioritàriament dirigida a ella un cop comencin els casals.

El grup de monitors i monitores que esta al càrrec dels nens/es tindrà estabilitat al llarg de tots els casals, garantint els referents que tindran els nens i nenes a l’estiu. Aquests monitors i monitores han estat programant totes les activitats setmanals, que trobareu més endevant i molts d’ells són treballadors/es habituals de Paidos.

 Casal Científic 2n a 6è

Image title


Descomptes 

Us informem que s’aplicarà un descompte del 10% del preu total si la inscripció inclou:

 • Inscripció a 4 o més torns del total dels casals (més de 19 dies de casals).

 • A partir de 2n germà inscrit en el mateix torn.Per tal que aquest descompte es faci efectiu caldrà finalitzar les inscripcions de tots els infants de la família i s'aplicarà en el segon pagament.

Nota: 

 • Els descomptes no són acumulables.

 • El descompte només s'aplicarà durant el període d'inscripcions. Les inscripcions que arribin a partir del dia 8 de juny no tindran dret a descompte.

El període d’inscripcions als casals d’estiu (juny, juliol i setembre) comença el dimarts 26 de març i finalitza el divendres 7 de juny, en horari d’atenció de Paidos i també online. Us recordem que les inscripcions es faran per ordre d’arribada i que no es reserven places.

Places limitades (20 nens/es).

Com tramitar la inscripció? 

Web d'inscripció: http://paidos.estiu.fundesplai.org/activitats/ec823054-ce8d-454d-b5ca-372dbc92fd4e

Un cop allà podreu veure l’oferta de casals Paidos i fer cerca per edats i/o escola.

A continuació marqueu les setmanes que voleu realitzar casals, amb la seva opció corresponent (matí, matí+ menjador, o tot el dia). Indiqueu el nombre de nens que voleu inscriure a aquell torn/s i cliqueu “Començar la inscripció”.

Pas 1 de 4. Empleneu els camps amb les dades del nen i del pare/mare. Si esteu interessats en serveis addicionals (Bon Dia), cliqueu també a la casella corresponent.

Pas 2 de 4. Sortiran les dades de la persona que fa la inscripció, que corresponen als del pare/mare del primer pas. Escriviu, si s’escau, si hi ha algun tipus d’observació i l’escola on acudeix el nen/a.

Pas 3 de 4. Indiqueu si voleu demanar beca: Fundesplai ofereix ajuts econòmics a famílies afectades per l’atur.

Pas 4 de 4. Realitzeu el primer pagament amb targeta bancària.

El següent pagament es farà per domiciliació bancària. Per tant heu d’emplenar el número de compte corrent. En cas de ser client habitual de Paidos, podeu deixar en blanca la casella on es sol·licita el número de compte. Cliqueu “Confirmar”. Rebreu un correu amb la contrasenya per accedir a la intranet.

 • Si heu demanat beca, rebreu un correu amb la contrasenya per accedir a la intranet, on podreu consultar l’estat de les inscripcions, modificar-les, i sol·licitar la beca.

Programa d'autofinançament: la Rifa de l'Estiu

Amb la Rifa de l'Estiu els vostres fills tenen la possibilitat de finançar el 100% del cost total de la seva activitat, mitjançant la venda de números.

La participació al programa és gratuïta i està oberta a tothom, sense cap limitació.

Més informació: https://estiu.fundesplai.org/pagines/campanya-d-autofinancament

Programa de beques

Des de Fundesplai s’ofereixen ajuts econòmic a famílies afectades per l’atur. L’import d'una beca pot oscil·lar entre el 25% i el 75% del cost de l'activitat.L'atribució d'una beca està subjecta a l'aprovació de la sol·licitud per part de Fundesplai. Més informació: https://estiu.fundesplai.org/pagines/campanya-de-beques

Normativa econòmica

 • El mínim per inscriure’s és d’un torn setmanal, no s’admeten inscripcions per dies puntuals. En el moment de la inscripció caldrà abonar el 50% de la totalitat, sinó aquesta no serà vàlida.

 • L’altre meitat del pagament dels casals es farà efectiu per domiciliació bancària la primera setmana de juny.

 • Totes aquelles inscripcions que es facin a partir de l’1 de juny, caldrà abonar la totalitat de l’import en el moment de fer la inscripció.

 • En cas de tenir algun deute econòmic d’algun dels serveis que Paidos ofereix al centre, no es podrà dur a terme la inscripció.

Cancel·lació de la inscripció

 • Un cop feta la inscripció i en cas de baixa durant el període d’inscripcions, només es retornarà el 20% del primer pagament.

 • Quan finalitzi el període d’inscripcions, es retornarà el 70% l’import total quan la baixa sigui per malaltia si es presenta l’informe mèdic (amb l’absència d’un torn sencer per procedir a la devolució econòmica).

En cas d’accident o malaltia, els casals es regiran per la normativa interna del centre. El protocol es resumeix en:

Malalties

 • Si un/a alumne/a es troba malament, es truca a la família perquè el reculli el més aviat possible i l’atengui degudament.

 • Paidos no pot subministrar cap tipus de medicació als infants. Per a poder administrar medicaments als alumnes, cal que el pare, mare o tutor legal aporti:

 • Una recepta o informe del metge amb la pauta i el nom del medicament.

 • Autorització del pare o mare per administrar la medicació al personal del centre.

 • Sense aquests dos documents no es podrà administrar cap tipus de medicació a l’alumnat del centre. L’imprès d’autorització el podreu trobar aquí o en la secció de documents d'aquest mateix web.

 • En el cas que un nen o una nena tingui febre, la coordinació de Paidos es posarà en contacte amb la família. Si no es pogués contactar, i la febre fos molt alta, se’l portarà al servei d’urgències del CAP. Les despeses derivades del transport (taxi) aniran a càrrec de la família.

 • Les malalties infeccioses han de ser comunicades immediatament a la coordinació i el malalt ha de restar a casa.

 • L’aparició de polls o llémenes també ha de ser comunicada al centre i l’alumne/a ha d’estar a casa fins a la desaparició total del paràsit.

Accidents

 • Si un nen/a pren mal i cal traslladar-lo per rebre atenció mèdica, es trucarà a la família per quedar d’acord amb l’actuació a seguir. Si es tracta d’una urgència, se’l traslladarà al centre hospitalari més proper i simultàniament es localitzarà la família. Per seguretat, el trasllat es realitzarà en taxi o amb ambulància, depenen de la gravetat, i les despeses del transport seran a càrrec de la família.

Acollida de matí (de 8 a 9h)

És un espai on els nens i nenes poden esmorzar (que cal portar de casa) i gaudir d’un entorn tranquil per jugar, llegir i dibuixar entre d’altres, abans de l’inici de les activitats pròpies del Casal.

Casal (de 9h a 13.30h)

És el moment de realització de totes les activitats i excursions que trobareu a les graelles d’activitats setmanals.

Menjador i activitats de tarda (de 13.30h a 17h)

El servei de menjador funcionarà amb la mateixa qualitat que durant tot el curs.

Les activitats de tarda, i a mode de continuïtat respecte els casals anteriors, començaran a les 14.30h.

 • 14.30 a 15.30h: Aquesta franja horària ens permet que els nens/es de aprofitin l’estona més tranquil·la i relaxada del dia per gaudir d’un moment de calma amb jocs i racons després de l’àpat.

 • 15.30 a 17h: Joc lliure i activitats dirigides basades en una programació prèvia.

Aquest estiu seguirem amb el treball cooperatiu entre franges d’edat d’una manera oberta i flexible durant l’espai de tarda. De dilluns a divendres es treballaran diferents àmbits i activitats amb els nens/es de P3 a 6è, tot des de la perspectiva del lleure educatiu. Tenint en compte les característiques d’aquesta franja horària (inscripció heterogènia per edats i grups d’inscripció més reduïts), volem donar valor afegit i identitat pròpia a les tardes i a través de l'equip de monitors/es de l'escola juntament amb la coordinació establiran la base de les activitats en funció de diferents eixos.

Alguns exemples d’activitats són:

 • Cinefòrum: Tardes vinculades a les temàtiques dels Casals amb visionat i curtmetratges

 • Ioga/cos i moviment: Es desenvoluparan diferents activitats i jocs relacionats amb aquest àmbit

 • Hort: principalment aquest àmbit es desenvoluparà al voltant de la cura i manteniment de l’hort escolar, així com activitats i tallers amb diferents materials.

 • Superchefs: Tallers de cuina, activitats relacionades amb l’alimentació, dinàmiques lúdiques per entendre l’alimentació saludable

 • Tu tries: El treball cooperatiu, tenint en compte l’heterogeneïtat de les edats, activitats de caràcter esportiu i psicomotriu.

El tarannà comú a cada àmbit serà: el treball cooperatiu, l’autonomia i el foment de la participació i l’apadrinament entre infants en el seu temps de lleure.

Image title

Tot el personal que treballa als casals està a la vostra disposició per a qualsevol consulta referent als vostres fills/es. Per a qualsevol consulta estructural, demanda de tiquets esporàdics, pagaments, etc. novament recordem que l’horari d’atenció de Paidos durant els casals és de dilluns a divendres de 9h a 9.30h a la sala de Paidos.

Altres vies de comunicació són:

www.paidos.cat

paidosolivera@fundesplai.org

Blog fotogràfic setmanal a la Intranet de la web d'estiu

Aquest any trobareu tot el recull fotogràfic setmanal (Notícies, reportatges, fotografíes, vídeos, etc...) a l'intranet de la web d'estiu. Aquest, és contingut privat del web, per poder garantir la privacitat dels infants. Així que haureu de fer ús del vostre usuari i contrasenya que previament haureu rebut un cop formalitzeu la inscripció.

Què hem de portar?

Tothom ha de venir als casals amb crema solar posada. Nosaltres en tindrem a l’escola per tornar-ne a posar si és necessari, però cal sortir de casa ben protegits!

Cada dia

 • Esmorzar

 • Una gorra (marcada amb el nom).

 • Una motxilla on hi posareu un banyador, xancletes  i tovallola marcats amb el nom 

 • Els nens/es que es queden fins les 15.30h és imprescindible que portin deures, quadern d’estiu o llibret de lectura marcat amb el nom.

 • En el cas del campus de voleibol i d’handbol, cal portar la pilota d’handbol i/o la de voleibol que regalem a cada nen/a.

Dia de piscina i dia d'excursió

 • Samarreta de casals posada

 • Dia de piscina: Una motxilla amb un banyador, xancletes i tovallola.

 • Dia d'excursió: Motxilla per posar-hi l’esmorzar i el dinar quan la sortida sigui de tot el dia (aquest dia no farem remullada, per tant no cal portar la motxilla diària amb el banyador, tovallola...). Si no feu ús del servei de menjador li heu de posar el dinar en aquelles sortides on l’hora de tornada sigui més tard de les 13.30h.

 • Tot el que es porta als casals ha d’estar marcat amb el nom i cognom del nen/a.

 • És preferible que els nens i nenes vinguin als casals amb roba que es pugui ”embrutar” i còmoda, així com amb un calçat adient per a les activitats programades.

 • Els nens i nenes no poden portar diners, ipod, consoles, mòbils, ni res que els pugui aïllar de la convivència.

 • Les graelles d’activitat (9h-13.30h) són un element d’informació molt important pels nens/es i les famílies i poden ajudar al treball conjunt entre els nens i les nenes, monitors/es i pares i mares sobre les activitats que es fan a diari. Es recomana fer-ne un seguiment des de casa.

 • Els nens i nenes han de venir esmorzats de casa, ja que l‘esmorzar que es fa casals ha de ser lleuger. Us demanem que seguiu la normativa escolar pel que fa als esmorzars.

 • Si no esteu inscrits al menjador del casal cal que porteu el dinar els dies d’excursió que tornem després de les 13.30h.

Tot i ser una activitat no lectiva, us demanem que sigueu puntuals per tal de garantir el bon funcionament de les activitats. Cada grup ha dissenyat una programació, i és important que el nen o nena que ve als casals la segueixi. 

Els horaris d’acollida i recollida tenen uns intervals de 15 minuts per tal de garantir i facilitar la puntualitat. Qualsevol retard en l’horari de recollida s’ha d’avisar, per a poder derivar el nen o nena a l’espai corresponent i gestionar la seva arribada.

Image title

Atenció: Si voleu que el vostre fill/a marxi sol a casa (només alumnes de 3r a 6è), és imprescindible que ens feu arribar una autorització paterna/materna el primer dia del casal.

Cada nen/a que s’inscriu al casal rebrà una samarreta d’estiu de Paidos.

 • L'Olivera

Escola L'Olivera

Passeig de la Mare de la Font, 2-10, Sant Cugat del Vallès

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Menjador: Mariona Donaire

Extraescolars: Víctor Mula

Tel. 606 144 967

paidosolivera@fundesplai.org