paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Gerbert d'Orlhac Gerbert d'Orlhac

Image title

Activitat vinculada a eXplorium

eXplorium pretén despertar l’interès pel coneixement de les disciplines STEM (la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques) entre els i les més joves, a través de l’educació en el lleure, tot desenvolupant un pensament sistemàtic, estructurat, lògic i formal, i aconseguint que se sentin partícips del seu aprenentatge.

A Science introduïm l'alumnat al pensament científic mitjançant l’experimentació. Les activitats i reptes que es proposen connecten diverses disciplines com la química, la física, la biologia, la geologia i l’arquitectura entre d’altres.

L’extraescolar de ciències té com a finalitat fer créixer, en els infants, l’interès per l’experimentació i la cerca de respostes als enigmes que amaga el nostre dia a dia des d’una perspectiva completament interdisciplinar. Al mateix temps, es proposa com a objectiu treballar el pensament crític i racional ajudats pel mètode científic. Per tot això, es duen a terme unes sessions experimentals cent per cent vivencials que fan que l’infant generi coneixement significatiu sent ell/a el protagonista del seu propi aprenentatge, amb el monitor/a com a guia per garantir la rigorositat i exactitud que la ciència necessita.

Al final del curs els infants seran capaços d’analitzar un problema i afrontar-lo pautadament. A fer-se hipòtesis i dissenyar experiments per tal de corroborar-les o refutar-les, aplicant així un pensament analític i sistematitzat.

Productes químics casolans i diversos, material reciclat i quotidià com globus, ampolles, aigua, colorants. Al mateix temps, tot el referent a material de laboratori. També s’utilitzaran estris electrònics i material divers que proporcionarà eXplorium.

Dia: dilluns de 16.30h a 18h

Durada de l'activitat: del 17 de setembre a final de curs

Places: 12 (mínim 8)

Preu i forma de pagament:

L'activitat té un primer pagament de 35€ en concepte de material.

Quota mensual: 16€ (setembre) / 32€ (octubre a juny)