paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • El Pinar
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Gerbert d'Orlhac Gerbert d'Orlhac

El campus s’ofereix del 2 al 4 de gener de 2019:

Image title

*Inscripció per 3 dies

Es mantenen les franges horàries de l’any passat:

8 a 9h: Acollida matinal. És l'espai on els nens i nenes poden esmorzar (que cal portar de casa) i gaudir d’un entorn tranquil per a jugar, llegir, dibuixar amb altres companys/es. 

9h a 13.30h: CampusÉs el moment de realització de totes les activitats que trobareu a les graelles de programacions.

13.30h a 15.30h: Menjador. És el moment de dinar i després aprofitaran l'estona més tranquil·la per fer aula d'estudi i lectura. 

15.30h a 16.45h: Activitats. Els monitors/es proposaran diferents activitats de caire més lliure, que aniran lligades al fil conductor i eix de l'estructura dels casals.

16.45h a 17h: Berenar i Sortida dels casals.

Què hem de portar?

1r a 6è (cada nen/a disposarà d’un penja-robes amb el seu nom)

Cada dia ha de portar:

-Esmorzar, berenar (si es queda fins a les 17h).

 • Tot el que es porta als casals ha d’estar marcat amb el nom i cognom del nen o nena.

 • És preferible que els nens i nenes vinguin als casals amb roba vella i còmoda.

 • Els nens i nenes no poden portar diners, mp3, consoles, mòbils, ni res que els pugui aïllar de la convivència.

 • Les graelles d’activitat (9-13.30h) són un element d’informació molt important pels nens/es i les famílies.

 • Els nens i nenes han de venir esmorzats de casa, ja que l‘esmorzar que es fa als casals ha de ser lleuger.

 • Educació Infantil i Primària: no es pot portar pastisseria industrial ni sucs.

 • Administració de medicaments als alumnes:

Cal que el pare, mare o tutor legal porti una recepta o informe del metge on hi consti el nom del nen/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre amb una “Autorització d’administració de medicació” que podeu trobar al web de Paidos

 • L’horari de sortida dels casals serà el sol·licitat al full d’inscripció, i serà necessària una autorització per escrit quan:

- No recull pare, mare o tutor legal

- Els alumnes de 3r a 6è que puguin marxar sols/es

Per a qualsevol dubte podeu trucar al 629 24 65 20 (mòbil de coordinació) o envieu un correu a casalspaidos@fundesplai.org.

ESPORÀDICS I/O AMPLIACIONS

Si necessiteu ampliar horaris (esporàdics), cal comunicar-ho a la coordinació el mateix dia abans de les 10h. Si voleu ampliar algun dia del casal, cal que consulteu la disponibilitat a la coordinació. Aquests pagaments es faran per remesa bancària o transferència.

Inici inscripcions: dilluns 12 de novembre de 2018

Final inscripcions: dilluns 17 de desembre de 2018

El casal s’ofereix amb un mínim de 35 places

La inscripció es pot fer per dies alterns.

Modalitats:

 • Escola: A la secretaria de Paidos de les següents escoles: Collserola, Joan Maragall, La Floresta, Santa Isabel, Pins del Vallès, Pi d’en Xandri, Gerbert d’Orlhac, Ciutat d’Alba, Olivera i La Mirada en horari d’atenció.

 • Online: A la secció d’inscripcions online del web de Paidos.

Totes les famílies hauran de fer pagament per remesa bancària.

En cas de tenir algun deute econòmic d’algun dels serveis que Paidos ofereix al centre, no es podrà dur a terme la inscripció.

Cancel·lació de la inscripció: Quan acabi el període d’inscripcions, només es retornarà el 70% del total quan la baixa sigui per malaltia i si es presenta l’informe mèdic corresponent (amb durada mínima de l’absència d’un dia sencer per procedir a la devolució econòmica).

En cas d’accident o malaltia, els casals es regiran per la normativa interna del centre. El protocol es resumeix en:

Malalties

• Si un/a alumne/a es troba malament, es truca a la família perquè el reculli al més aviat possible i l’atengui degudament.

• Paidos no pot subministrar cap tipus de medicació als infants. Per a poder administrar medicaments als alumnes, cal que el pare, mare o tutor legal aporti:

-Una recepta o informe del metge amb la pauta i el nom del medicament.

-Autorització del pare o mare per administrar la medicació al personal del centre.

Sense aquests dos documents no es podrà administrar cap tipus de medicació a l’alumnat del centre. L’imprès d’autorització el podreu trobar a la pàgina web de Paidos.

• En el cas que un nen o una nena tingui febre, la coordinació de Paidos es posarà en contacte amb la família. Si no es pogués contactar, i la febre fos molt alta, se’l portarà al servei d’urgències del CAP. Les despeses derivades del transport (taxi) aniran a càrrec de la família.

• Les malalties infeccioses han de ser comunicades immediatament a la  coordinació i el malalt ha de restar a casa.

• L’aparició de polls o llémenes també ha de ser comunicada al centre i l’alumne/a ha d’estar a casa fins a la desaparició total del paràsit.

Accidents

• Si un nen/a pren mal i cal traslladar-lo per rebre atenció mèdica, es trucarà a la família per quedar d’acord amb l’actuació a seguir. Si es tracta d’una urgència, se’l traslladarà al centre hospitalari més proper i simultàniament es localitzarà la família. Per seguretat, el trasllat es realitzarà en taxi o amb ambulància, depenen de la gravetat, i les despeses del transport seran a càrrec de la família.

A continuació, us adjuntem la programació del campus:

Programació Campus de Karate 1r a 6è.pdf

 • Gerbert d'Orlhac

Escola Gerbert d'Orlhac

C/. J.V.Foix, 34 08173 - Sant Cugat del Vallès

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Menjador: Cristina Pérez

Extraescolars: Enric Broto

Tel. 608 428 518

paidosgerbert@fundesplai.org