paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
El Pinar El Pinar

Image title

Activitat vinculada al PHCSC

La proposta per el grup dels grans és principalment el perfeccionament del patinatge fins a tal punt que aconseguim que els nens patinin sense haver de pensar que porten uns patins posats. Compaginarem entrenaments a l’escola amb sortides al carrer patinant, de tal manera que puguem donar una continuïtat als anys previs alhora que iniciem nous reptes.

 • Perfeccionar les destreses bàsiques del patinatge

 • Assolir un alt nivell d'equilibri que ens permeti poder sortir de l’escola a patinar.

 • Fomentar l’esperit del treball en grup i augmentar la confiança amb els companys.

El curs s'organitza en tres blocs corresponents als tres trimestres:

1r trimestre

 • Treballar conceptes més tècnic mitjanant jocs i circuits.

 • Perfeccionar conceptes com el gir, patinar ajupits, patinar d'esquena.

2n trimestre

 • Treballar els conceptes adquirits durant el primer trimestre.

 • Sortides a l’exterior per poder patinar al carrer, petites gimcana, jocs, etc. 

 • Coordinació: Aprendre a realitzar altres activitats mentre es patina.

3r trimestre

 • Perfeccionar la tècnica de patí.

 • Treballar els conceptes adquirits durant el segon trimestre.

 • Coordinació: Augmentar la dificultat.

Cal portar de casa a les sessions:

 • Patins en línia

 • Proteccions

 • Casc

Dia: dimecres de 17h a 18.15h

Durada de l’activitat: octubre a juny

Places: 12 (mínim 8)

Preu i forma de pagament:

Per verificar la inscripció, als/les alumnes inscrits al juny se’ls hi cobrarà una quota de 10€ que es descomptarà de la primera quota del mes d’octubre. Aquest import no serà retornable en cas de baixa o canvi d'activitat.

Quota mensual: 29€ 

Escola El Pinar

Canal de la Mànega, 3-5

Web de l'escola

PAIDOS

Responsables

Micry Pessah

Tel. 687 080 787

paidoselpinar@fundesplai.org