paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
El Pinar El Pinar

Image title

Activitat vinculada a eXplorium

eXplorium pretén despertar l’interès pel coneixement de les disciplines STEM (la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques) entre els més joves, a través de l’educació en el lleure, tot desenvolupant un pensament sistemàtic, estructurat, lògic i formal, i aconseguint que se sentin partícips del seu aprenentatge.

A BrainArt ens centrem en l’àrea de les matemàtiques. L’activitat neix amb el propòsit de treballar els conceptes matemàtics de manera lúdica i adaptada a la realitat dels alumnes. Es fomenta la construcció del coneixement mitjançant la resolució de problemes, jocs de lògica i enigmes. A més, gràcies a l’ús d’històries animades els alumnes utilitzen els conceptes matemàtics per resoldre reptes.

 • Complementar, motivar i donar sentit pràctic a l’aprenentatge que l’alumne realitza a l’escola.

 • Contextualitzen els conceptes matemàtics per apropar aquesta ciència a la realitat de l’alumne.

 • Evitar que es formi la por intrínseca per les matemàtiques.

 • Fer-se preguntes sobre allò que aprenem per desenvolupar un pensament crític.

 • Treball mitjançant històries: Els alumnes utilitzen els conceptes matemàtics per a resoldre situacions de la vida real i imaginàries. Així mateix, els alumnes són protagonistes d’una trama animada plena de reptes que superen a través de la resolució de problemes i enigmes mentre fomenten la creativitat.

 • Treball per intel·ligències múltiples: BrainArt reuneix tot el necessari perquè els alumnes entenguin les matemàtiques com una cosa útil, divertida i pràctica. Els conceptes s’introdueixen mitjançant diverses intel·ligències, de manera gradual  i amb casos pràctics.

 • Petits reptes o projectes: Les activitats estan plantejades com a reptes a resoldre a curt termini o com a projectes a assolir de més llarga durada. Mantenint la motivació dels infants en allò que fan, s’aconsegueix que tinguin ganes d’aprendre.

 • Treball en equip: En totes les sessions, les activitats es plantegen en petits grups per tal de fomentar el treball en equip, ja que entenem que l’aprenentatge és més significatiu quan hi ha interacció entre els companys.

 • Els alumnes s’embruten les mans: Ens agrada que els alumnes siguin els protagonistes de l’activitat i que siguin ells els que la duen a terme, fugint de classes magistrals i d’experiments guiats. Entenem que s’aprèn fent i manipulant.

 • Descobriment per part dels alumnes: Els alumnes són els que a través de desenvolupar les activitats que proposen els monitors van construint el seu propi aprenentatge. La figura dels monitors es una guia, un referent, però són els infants els protagonistes de les activitats, fins i tot en ocasions canviant o redireccionant el curs de les sessions segons els seus interessos.

 • Activitats adequades a les diferents edats: Trobem important que es pugui estirar al màxim de cada alumne, però gestionant la frustració, per això les activitats estan dissenyades per a que siguin adequades a les diferents franges d’edat.

Dia: dimecres de 17h a 18.15h

Durada de l’activitat: octubre a juny

Places: 12 (mínim 8)

Preu i forma de pagament:

L'activitat té un primer pagament de 35€ en concepte de material.

Quota mensual: 35,40€

Escola El Pinar

Canal de la Mànega, 3-5

Web de l'escola

PAIDOS

Responsables

Micry Pessah

Tel. 687 080 787

paidoselpinar@fundesplai.org