paidospaidos
 • Ciutat d'Alba
 • El Pinar
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel
Collserola Collserola

L’AMPA de l’escola Collserola és la responsable de la contractació del Servei de menjador. El seguiment i control de l’activitat es fa a través d’una comissió mixta Escola –AMPA, amb la supervisió del Consell Escolar. Tanmateix, aquest últim, és l’òrgan responsable d’aprovar-ne les normes de funcionament (Reglament de Règim Intern). 

Durant el curs 2019-20, Paidos es l’encarregat d’organitzar i gestionar el servei.

Inscripció al servei

Pels nous usuaris de P3, cal omplir la fitxa d’inscripció, la de salut i les autoritzacions degudament complimentades. Tanmateix cal adjuntar una fotocòpia del CATSALUT.

Un cop fet, cal entregar-la al despatx del servei de menjador i extraescolars.

Pels usuaris d'altres anys, la renovació de plaça pel servei de menjador escolar del pròxim curs es farà de manera automàtica. En cas contrari, és a dir, si teniu previst no fer ús del servei de menjador i/o sou baixa de l’escola, així com fer qualsevol modificació, adreceu-vos a la coordinació del temps del migdia de Paidos i comuniqueu-ho abans del pròxim 28 de juny.

Sortides de l’escola en horari de migdia

 • De 13 a 15h. per incidències puntuals en què les famílies necessiteu venir a buscar als vostre fills/es, cal notificar-ho al servei de menjador via nota, mail o trucada indicant el nom el nen/a el curs i l’horari de sortida.

 • Per sortir de l’escola en el temps del migdia, cal que vingui el pare la mare o persona autoritzada a recollir-lo. Mai poden sortir sols.

 • Dins d’aquest horari sempre heu d’utilitzar la porta que dona a l’edifici del menjador i cuina, carrer Abat Biure 44.

Dietes i malalties

 • En cas que el vostre fill/a necessiti que li facin menjar de dieta, cal notificar-ho pels canals habituals amb límit fins les 9.30h del mateix dia que requereixi l’àpat especial. En cas contrari, no garantir que li pugem elaborar el menú en particular. 

 • Totes les dietes s’apliquen durant dos dies seguits. 

 • En el cas de les dietes cròniques, cal adjuntar un informe mèdic, signat pel metge, on hi figura el tipus de malaltia i el protocol de la dieta que hem d’aplicar.

 • Al•lèrgies i malalties: imprescindible aportar l’informe mèdic de l’especialista que especifiqui el tipus de malaltia i el tractament a seguir.

Medicaments

 • No ens és permès administrar cap tipus medicament durant el temps del migdia. En el cas que el nen/a requereixi seguir un tractament farmacològic, necessitem l’informe mèdic i l’autorització de l’escola per poder donar medicaments.

Modificacions

 • Qualsevol modificació al servei de menjador s’ha de comunicar per escrit (trobareu el model a www.paidos.cat a la secció de documentació) com a màxim el dia 20 del mes anterior a la modificació.

Cost anual: 1168,88€. Repartits en quotes que queden distribuides de la següent manera:

 • Setembre: 86,19€

 • Octubre a maig: 124,57€

 • Juny: 84,13€

Observacions:

 • Els usuaris fixos ho són obligatòriament de setembre a juny (ambdós inclosos).

 • Es cobrarà, preferentment, per domiciliació bancària dins els primers 5 dies de cada mes. També hi ha l’opció de pagar amb targeta al despatx del menjador entre l’1 i el 5 de cada mes.

 • Descompte per malaltia: en cas d’absència de 5 o més dies consecutius, es descompta la part proporcional de la matèria prima del menú diari en el rebut del mes següent. Cal comunicar les absències a Paidos. En el cas de ser alumne/a amb ajut social o beca de menjador, el descompte ja queda compensat amb la beca que es rep de l’Ajuntament. Per tant, en aquest cas no s’aplicarà al rebut de la família.

 • La jornada intensiva està inclosa en el preu del servei. Els dies de jornada intensiva el servei de menjador s'allargarà fins a l'horari de sortida habitual de l'escola. 

 • Les famílies nombroses amb tots els fills/es inscrits al servei de menjador tenen un descompte del 15% de la quota del 3r fill/a i successius sempre i quan assisteixin al menjador de dilluns a divendres. 

 • Les incorporacions durant el curs tindran una quota recalculada en funció dels preus establerts pels alumnes fixos. 

 • Si s’acumula una quota sense pagar, no es podrà seguir fent ús del servei de menjador fins que no s’aboni la quantitat corresponent.

 • Qualsevol família que acumuli deutes del curs anterior no podrà inscriure’s al servei.

Menú i programacions del lleure: cada mes rebreu aquesta informació per email i, a més, la podreu consultar en aquest mateix web.

Atenció  a les famílies: Dilluns a divendres: 9h a 10h (matins) i 16.30h a 18h (tardes)

Telèfon: 673.445.086

Email: paidoscollserola@fundesplai.org

 • Collserola
 • Joan Maragall
 • Pi d'en Xandri
 • Gerbert d'Orlhac
 • L'Olivera

Escola Collserola

Plaça Abat Donadeu, s/n - 08172 Sant Cugat del Vallès

Web de l'escola

AMPA/AFA

Web de l'ampa/afa

PAIDOS

Responsables

Menjador: Laura Blasco i Núria Domingo

Extraescolars: Marc Ollé

Àmbit social: Júlia Martin

Tel. 673 445 086

paidoscollserola@fundesplai.org