paidospaidos
 • Catalunya
 • Ciutat d'Alba
 • Collserola
 • Gerbert d'Orlhac
 • Joan Maragall
 • L'Olivera
 • La Floresta
 • La Mirada
 • Pi d'en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Pla i Farreras
 • Pureza de María
 • Santa Isabel

Inscripcions menjador

Dades personals del nen/a

DADES BANCÀRIES

PREVENCIÓ I CONTROL DE MALALTIES

Tornar

ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ

Autoritzacions

Tornar
condicions de protecció i tractament de dades

Autoritzo a Fundesplai a fer ús de la meva adreça electrónica i/o telèfon móvil per la utilització de l’aplicació de DINANTIA com a eina de comunicació i interacció entre Fundesplai i la familia (circulars, informacions, recordatoris,comunicación amb monitors/es, autorització de sortides, mur , etc).

Autoritzo a la captació a través de fotografia i/o vídeo de la imatge del menor esmentat durant la participació d’aquest en les activitats contractades amb la Fundació Catalana de l’Esplai (PAIDOS-Fundesplai), i la publicació de les imatges les pàgines web i xarxes socials de Fundesplai i als portals d’internet i xarxes socials de les entitats que col·laborin amb Fundesplai en l’organització de les activitats. La finalitat de la publicació de les imatges serà exclusivament la de informar de les activitats realitzades. Fa extensiva l’autorització a que la imatge del meu fill/a pugui ésser enregistrada a través de fotografies o gravacions durant la realització de les activitats organitzades per part del Fundesplai i que es puguin utilitzar i publicar a les seves pàgines web, xarxes socials, publicacions, llibres, revistes, memòries d’activitats, filmacions i qualsevol altra mitjà audiovisual de comunicació pública de la Fundació Catalana de l’Esplai (PAIDOS-Fundesplai) i/o de la resta d’entitats i moviments que aquesta agrupa, i mitjans públics, sempre que la seva difusió tingui per finalitat donar a conèixer les activitats d’aquestes entitats.


La finalitat de la publicació de les imatges serà exclusivament la de informar de les activitats realitzades. Fa extensiva l’autorització a que la imatge del meu fill/a pugui ésser enregistrada a través de fotografies o gravacions durant la realització de les activitats organitzades per part del Fundesplai i que es puguin utilitzar i publicar a les seves pàgines web, xarxes socials, publicacions, llibres, revistes, memòries d’activitats, filmacions i qualsevol altra mitjà audiovisual de comunicació pública de la Fundació Catalana de l’Esplai (PAIDOS-Fundesplai) i/o de la resta d’entitats i moviments que aquesta agrupa, i mitjans públics, sempre que la seva difusió tingui per finalitat donar a conèixer les activitats d’aquestes entitats.

Aquestes imatges seran incorporades a un fitxer titularitat de la Fundació Catalana de l’Esplai. De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de data 27 d’abril de 2016 (LOPD) t’informem que les teves dades són incorporades en fitxers titularitat de la Fundació Catalana de L’Esplai que responen a la finalitat de servir de directori de contactes, l’enviament d’informacions relacionades amb la nostra activitat i serveis, així com facilitar la gestió administrativa, promocional i organitzativa interna. D’acord amb aquestes finalitats, les teves dades podran ser cedides a les entitats vinculades (Federació Catalana de l’Esplai i Fundación Esplai). Per exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat, a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades que contempla el Reglament pots dirigir-te mitjançant comunicació escrita a FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI (PAIDOS-Fundesplai), Ref. Protecció de dades, Carrer Riu Anoia 42-54, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), o bé per correu electrònic a dadespersonals@fundesplai.org. Per consultar informació addicional sobre la nostra política de privacitat pot consultar la nostra web www.fundesplai.org.