paidospaidos
  • Ciutat d'Alba
  • Collserola
  • Gerbert d'Orlhac
  • Joan Maragall
  • L'Olivera
  • La Floresta
  • La Mirada
  • Pi d'en Xandri
  • Pureza de María
  • Santa Isabel
Pins del Vallès Pins del Vallès
ExtraescolarsExtraescolars

És més que una oferta d’activitats. Som pioners en un model de gestió de les activitats extraescolars que vincula al nen/a i la família amb el seu entorn i fomenta el teixit associatiu. Ens agrupem amb entitats i/o col·lectius de Sant Cugat del Vallès per dur a terme les activitats, garantint la qualitat, la varietat i un itinerari de continuïtat un cop finalitza l’etapa escolar a la pròpia entitat. Donem valor afegit, fent treball en xarxa i generant identificació. Adaptem la proposta global a les especificats de cada centre, essent un projecte en constant evolució.

Casals i colòniesCasals i colònies

Paidos organitza els casals de Setmana Santa a l’escola Gerbert d'Orlhac on presenta una proposta, dirigida a tots els nens i nenes de P3 i P4, amb tot un seguit d'activitats lúdiques programades seguint un fil conductor setmanal. Per altra banda, també seguirem treballant amb els alumnes de P5 i 1r una proposta de lleure basada en una programació esportiva i lúdica seguint també un fil conductor setmanal. El grup de 2n a 6è manté proposta d’esports, natura i aventura al llarg de tots els casals, amb un fil conductor pensat per aquesta franja d’edat i sortides diàries pels voltants. D’altra banda, seguirem implicats amb el projecte Casals TEA de lleure! Oberts a tots/es els nens/es de Sant Cugat.